Zoek in de site...

Inhoud en eindtermen

Het studieprogramma van de tweejarige educatieve master Frans omvat 120 ec, die gelijkmatig over twee jaar zijn verdeeld. Gedurende de hele opleiding volg je cursussen binnen de Faculteit der Letteren en de Radboud Docenten Academie. De opleiding kent vijf onderwijslijnen:

  • Vakinhoudelijke lijn (30 EC):cursussen op het terrein van de Franse letterkunde, taalkunde en cultuurkunde, aangevuld met keuzevakken uit het masteraanbod van de Faculteit der Letteren en Master Language.
  • Pedagogisch-didactische lijn (22 EC):cursussen op het terrein van de didactiek van het schoolvak Frans, de algemene didactiek en de professionele docentontwikkeling.
  • Onderzoekslijn (26 EC): een cursus op het terrein van geesteswetenschappelijke en onderwijskundige onderzoeksmethoden en een geïntegreerde masterscriptie waarin je een vakinhoudelijk scriptieonderzoek combineert met een didactisch ontwerponderzoek.
  • Praktijklijn (30 EC): een tweejarige stage in het voortgezet onderwijs waarbij je je docentkwaliteiten ontplooit en de inzichten uit de vakinhoudelijke en de pedagogisch-didactische colleges naar de praktijk vertaalt.
  • Academische en Professionele Ontwikkeling (12 EC): bijzonder aan deze opleiding is het geïntegreerde karakter van het studieprogramma. Zo loop je stage vanaf dag één waardoor je kennis en vaardigheden vanuit de vakinhoudelijke en pedagogisch-didactische leerlijnen direct in de praktijk kunt toepassen. In de cursus Academische en Professionele Ontwikkeling word je persoonlijk begeleid en reflecteer je met medestudenten op je ontwikkeling. Hierin onderwerp je je visie op het docentschap en je ontwikkeling als vakinhoudelijk en pedagogisch-didactisch specialist aan een kritisch onderzoek.

Meer informatie over de leerlijnen vind je hier: Leerlijnen

Frans visualisatie 2023-2024

Eindtermen

De eindtermen voor de opleiding zijn geschematiseerd in de eindtermenmatrix:

EduMa2 - Eindtermen versus competentiegebieden Dublindescriptoren en bekwaamheidseisen