Zoek in de site...

Overzicht programma

- Regulier traject

- Verkorte trajecten

Cohort 2022-2023

Cohort 2022-2023

Cohort 2023-2024

Grieks en Latijn inhoud programma cohort 2023-2024

Jaar 1 (cohort 23-24)

Cursustitel

Cursuscode

EC

1

2

3

4

Vakinhoudelijke lijn: verplichte cursussen (25 EC in jaar 1)

Specialisatiecollege Grieks

LET-EDU-GLTC03

10

X

X

Specialisatiecollege Latijn

LET-EDU-GLTC04

10

X

X

Expeditie Oudheid1

LET-EDU-GLTC02

5

X

X

Pedagogisch-didactische lijn: verplichte cursussen (13 EC in jaar 1)

Vakdidactiek A: Didactiek en samenhang in het schoolvak

RDA-VDA-GL

5

X

X

Pedagogisch handelen in het voortgezet onderwijs

RDA-PED

4

X

X

Wetenschap in de educatieve praktijk

RDA-MA2-WP

4

X

X

Onderzoekslijn: verplichte cursussen (1 EC in jaar 1)

Introductie in vakgericht onderwijsonderzoek

LET-EDU-MA15

1

X

Stage (15 EC in jaar 1)

Begeleide stage

RDA-MA2-BS

15

X

X

X

X

Academische en Professionele Ontwikkeling (6 EC in jaar 1)

Academische en Professionele Ontwikkeling 1

LET-EDU-MA17

3

X

X

Academische en Professionele Ontwikkeling 2

LET-EDU-MA18

3

X

X

Totaal semester 1

31

Totaal semester 2

29

Totaal

60

1Expeditie Oudheid (LET-EDU-GLTC02) en Klassieke Traditie (LET-EDU-GLTC01) wisselen jaarlijks af:

2022-2023

2023-2024

2024-2025

2025-2026

Expeditie oudheid

Cohort 22-23 jaar 2

Cohort 23-24 jaar 1

Cohort 24-25 jaar 2

Cohort 25-26 jaar 1

Klassieke traditie

Cohort 21-22 jaar 2

Cohort 22-23 jaar 1

Cohort 23-24 jaar 2

Cohort 24-25 jaar 1

Jaar 2 (cohort 23-24)

Cursustitel

Cursuscode

EC

1

2

3

4

Vakinhoudelijke lijn: verplichte cursus (5 EC in jaar 2)

Klassieke Traditie2

LET-EDU-GLTC01

5

X

X

Vakinhoudelijke lijn: verplichte keuzecursus (5 EC in jaar 2 periode 1/2) uit het aanbod van Master Language

Master Language cursus

Variabel

5

X

X

Pedagogisch-didactische lijn: verplichte cursussen (9 EC in jaar 2)

Vakdidactiek B: Leer- en denkprocessen in het schoolvak

RDA-VDB-GL

5

X

X

Specialisatiecursus uit keuzeaanbod (2x2 EC)

Variabel

4

X

X

Onderzoekslijn: verplichte cursussen (20 EC in jaar 2)

Scriptiestart

LET-EDU-TCW05

5

X

Masterscriptie Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen

LET-EDU-TCW05

15

X

X

Stage (15 EC in jaar 2)

Zelfstandige stage

RDA-MA2-ZS

15

X

X

X

X

Academische en Professionele Ontwikkeling (6 EC in jaar 2)

Academische en Professionele Ontwikkeling 3

LET-EDU-MA19

3

X

X

Academische en Professionele Ontwikkeling 4

LET-EDU-MA20

3

X

X

Totaal semester 1

30

Totaal semester 2

30

Totaal

60

2Expeditie Oudheid (LET-EDU-GLTC02) en Klassieke Traditie (LET-EDU-GLTC01) wisselen jaarlijks af:

2022-2023

2023-2024

2024-2025

2025-2026

Expeditie oudheid

Cohort 22-23 jaar 2

Cohort 23-24 jaar 1

Cohort 24-25 jaar 2

Cohort 25-26 jaar 1

Klassieke traditie

Cohort 21-22 jaar 2

Cohort 22-23 jaar 1

Cohort 23-24 jaar 2

Cohort 24-25 jaar 1

Jaar 2 (cohort 22-23)

Cursustitel

Cursuscode

EC

1

2

3

4

Vakinhoudelijke lijn: verplichte cursus (5 EC in jaar 2)

Expeditie Oudheid3

LET-EDU-GLTC02

5

X

X

Vakinhoudelijke lijn: verplichte keuzecursus (5 EC in jaar 2 periode 1/2) uit het aanbod van Master Language

Master Language cursus

Variabel

5

X

X

Pedagogisch-didactische lijn: verplichte cursussen (10 EC in jaar 2)

Leren en Instructie 4

RDA-MA2-13

4

X

X

Teacher Leadership

RDA-MA2-16

4

X

X

Specialisatiecursus uit keuzeaanbod* (1x2 EC)
Periode 2:
- RDA-SP-02 Game Design
- RDA-SP-03 NL Onderwijssysteem: 
- RDA-SP-04 Leerproblemen
- RDA-SP-15 Motivatie

Periode 3: 
- RDA-SP-01 Formatief Handelen 
- RDA-SP-05 Autonomie-ondersteuning: 
- RDA-SP-06 Positief Leerklimaat (klassenmanagement)
- RDA-SP-07 Didactisch coachen
- RDA-SP-08 Metacognitie
- RDA-SP-09 Creativiteit

Periode 4:
- RDA-SP-01 Formatief Handelen (herhaling)
- RDA-SP-09 Creativiteit (herhaling)
- RDA-SP-10 Digitale geletterdheid 
- RDA-SP-11 Duurzaamheid
- RDA-SP-12 Mentoraat
- RDA-SP-13 Diversiteit 
- RDA-SP-14 Werken in het onderwijs: rechten en plichten

Variabel
Periode 2:
RDA-SP-02
RDA-SP-03
RDA-SP-04
RDA-SP-15

Periode 3: 
RDA-SP-01 
RDA-SP-05 
RDA-SP-06 
RDA-SP-07 
RDA-SP-08
RDA-SP-09

Periode 4:
RDA-SP-01 
RDA-SP-09 
RDA-SP-10 
RDA-SP-11 
RDA-SP-12
RDA-SP-13  
RDA-SP-14

2

X

X

X

Onderzoekslijn: verplichte cursussen (20 EC in jaar 2)

Masterscriptie Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen

LET-EDU-TCW05

20

X

X

X

Stage (16 EC in jaar 2)

Zelfstandige stage 1

RDA-MA2-11

8

X

X

Zelfstandige stage 2

RDA-MA2-12

8

X

X

Academische en Professionele Ontwikkeling (4 EC in jaar 2)

Academische en Professionele Ontwikkeling 3

LET-EDU-MA13

2

X

X

Academische en Professionele Ontwikkeling 4

LET-EDU-MA14

2

X

X

Totaal semester 1

29

Totaal semester 2

31

Totaal

60

Je kan zelf kiezen welke specialisatiecursus je op welk moment in je studieprogramma volgt, afhankelijk van het aanbod op dat moment maar ook van de ruimte die je op dat moment ervaart. Op deze manier willen we tegemoet komen aan je leerbehoeftes en interesses. Stem je planning en keuzes eventueel af met je mentor en/of studieadviseur.

3Expeditie Oudheid (LET-EDU-GLTC02) en Klassieke Traditie (LET-EDU-GLTC01) wisselen jaarlijks af:

2022-2023

2023-2024

2024-2025

2025-2026

Expeditie oudheid

Cohort 22-23 jaar 2

Cohort 23-24 jaar 1

Cohort 24-25 jaar 2

Cohort 25-26 jaar 1

Klassieke traditie

Cohort 21-22 jaar 2

Cohort 22-23 jaar 1

Cohort 23-24 jaar 2

Cohort 24-25 jaar 1

Verkorte trajecten

Grieks en Latijn traject A1

Grieks en Latijn traject A2

Traject B tweedegraadsbevoegdheid zelfde schoolvak, 1,5 jaar: 30 EC vrijstelling

Niet van toepassing bij de specialisatie Grieks en Latijn.

Traject C: tweedegraadsbevoegdheid zelfde schoolvak, met aangepaste planning: 30 EC vrijstelling (en Traject F: vrijstellingen worden via individuele verzoeken toegekend door de examencommissie)

Kent geen standaard planning, maar wordt in overleg met studieadviseur en student gemaakt.

Grieks en Latijn traject D

Grieks en Latijn traject E