Zoek in de site...

Overzicht programma

- Regulier traject

- Verkorte trajecten

Cohort 2022-2023
Cohort 2022 2023 visualisatie TCW

Cohort 2023-2024

Nederlands overzicht programma cohort 2023-2024

Jaar 1 (cohort 23-24)

Cursustitel

Cursuscode

EC

1

2

3

4

Vakinhoudelijke lijn: verplichte cursussen (15 EC)

Literaire cultuur: onderwijs en samenleving

LET-EDU-TCW04

5

X

X

Communicatieve praktijken in de digitale samenleving

LET-EDU-NTCM02

5

X

De Taalcanon

LET-EDU-NTCM03

5

X

X

Vakinhoudelijke lijn: keuzecursus (5 EC in jaar 1 periode 1/2) uit het aanbod van Master Language

Pedagogisch-didactische lijn: verplichte cursussen (13 EC in jaar 1)

Vakdidactiek A: Didactiek en samenhang in het schoolvak

RDA-VDA-NE

5

X

X

Pedagogisch handelen in het voortgezet onderwijs

RDA-PED

4

X

X

Wetenschap in de educatieve praktijk

RDA-MA2-WP

4

X

X

Onderzoekslijn: verplichte cursussen (6 EC in jaar 1)

Methoden in educatief onderzoek

LET-EDU-TCW06

6

X

X

Stage (15 EC in jaar 1)

Begeleide stage

RDA-MA2-BS

15

X

X

X

X

Academische en Professionele Ontwikkeling (6 EC in jaar 1)

Academische en Professionele Ontwikkeling 1

LET-EDU-MA17

3

X

X

Academische en Professionele Ontwikkeling 2

LET-EDU-MA18

3

X

X

Totaal semester 1

30

Totaal semester 2

30

Totaal

60

Jaar 2 (cohort 22-23)

Cursustitel

Cursuscode

EC

1

2

3

4

Vakinhoudelijke lijn: keuzecursussen (10 EC in jaar 2 periode 1/2) uit de masters van de Faculteit der Letteren en/of uit het aanbod van Master Language

Materialiteit: Gek op boeken

LET-LETKM009

5

X

X

Themacursus Literatuur en Samenleving

LET-LETKM002

10

X

X

Literaire Kritiek: Theorie en praktijk

LET-LETKM017

5

X

X

Taaltoetsing/Language Testing

LET-TWM401

5

X

X

Pedagogisch-didactische lijn: verplichte cursussen (10 EC in jaar 2)

Leren en Instructie 4

RDA-MA2-13

4

X

X

Teacher Leadership

RDA-MA2-16

4

X

X

Specialisatiecursus uit keuzeaanbod* (1x2 EC)
Periode 2:
- RDA-SP-02 Game Design
- RDA-SP-03 NL Onderwijssysteem: 
- RDA-SP-04 Leerproblemen
- RDA-SP-15 Motivatie

Periode 3: 
- RDA-SP-01 Formatief Handelen 
- RDA-SP-05 Autonomie-ondersteuning: 
- RDA-SP-06 Positief Leerklimaat (klassenmanagement)
- RDA-SP-07 Didactisch coachen
- RDA-SP-08 Metacognitie
- RDA-SP-09 Creativiteit

Periode 4:
- RDA-SP-01 Formatief Handelen (herhaling)
- RDA-SP-09 Creativiteit (herhaling)
- RDA-SP-10 Digitale geletterdheid 
- RDA-SP-11 Duurzaamheid
- RDA-SP-12 Mentoraat
- RDA-SP-13 Diversiteit 
- RDA-SP-14 Werken in het onderwijs: rechten en plichten


Periode 2:
- RDA-SP-02
- RDA-SP-03
- RDA-SP-04
- RDA-SP-15

Periode 3: 
- RDA-SP-01 
- RDA-SP-05 
- RDA-SP-06 
- RDA-SP-07 
- RDA-SP-08
- RDA-SP-09

Periode 4:
- RDA-SP-01 
- RDA-SP-09 
- RDA-SP-10 
- RDA-SP-11 
- RDA-SP-12
- RDA-SP-13  
- RDA-SP-14

2

X

X

X

Onderzoekslijn (20 EC in jaar 2)

Masterscriptie Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen

LET-EDU-TCW05

20

X

X

X

Stage (16 EC in jaar 2)

Zelfstandige stage 1

RDA-MA2-11

8

X

X

Zelfstandige stage 2

RDA-MA2-12

8

X

X

Academische en Professionele Ontwikkeling (4 EC in jaar 2)

Academische en Professionele Ontwikkeling 3

LET-EDU-MA13

2

X

X

Academische en Professionele Ontwikkeling 4

LET-EDU-MA14

2

X

X

Totaal semester 1

29

Totaal semester 2[1]

31

Totaal

60

[1] Afhankelijk van het semester van de keuzecursussen en de EC-verdeling van de Masterscriptie.

Je kan zelf kiezen welke specialisatiecursus je op welk moment in je studieprogramma volgt, afhankelijk van het aanbod op dat moment maar ook van de ruimte die je op dat moment ervaart. Op deze manier willen we tegemoet komen aan je leerbehoeftes en interesses. Stem je planning en keuzes eventueel af met je mentor en/of studieadviseur.