Zoek in de site...

Toelatingseisen en regelingen voor vrijstellingen

De masteropleiding Europese Studies: Nederland-Duitsland-Studies start een keer per jaar bij aanvang van het collegejaar (in september) en kent een selectieve toelating. Voorwaarde is de afronding van een relevante bacheloropleiding (bijvoorbeeld Duitse taal en cultuur, Nederlandse taal en cultuur, bedrijfscommunicatie, bestuurskunde, rechten, economie, geschiedenis, (bedrijfs-)psychologie, en andere verwante opleidingen.).
Toelating gebeurt op basis van een beoordeling van de door de student verstrekte documenten (motivatiebrief, cijferlijst, CV) en een matchinggesprek. Doorslaggevend is de motivatie van de student, de vakinhoudelijke kennis en de kennis van de Duitse en Nederlandse taal. De beoordeling vindt plaats door een toelatingscommissie met afgevaardigden van de RU Nijmegen en de WWU Münster.

Studenten met een HBO-bachelor of studenten met een vooropleiding die niet goed aansluit kunnen zich ook aanmelden voor de sollicitatieprocedure. Bij een positieve beoordeling kan de student nadat hij een pre-master (schakelprogramma) met een omvang van 45 tot 60 ECTS heeft doorlopen, toegelaten worden tot de masteropleiding.

Voor studenten van de onderstaande HBO-opleidingen bestaat in studiejaar 2023-2024 als pilot de mogelijkheid om op basis van eerder verworven competenties en na goedkeuring door de toelatingscommissie een versnelde instroom zonder schakelprogramma te realiseren. Voor de exacte voorwaarden dien je voor je aanmelding contact op te nemen met de opleiding. Het betreft de volgende opleidingen:

  • NHL Stenden: European Studies (German Track)
  • De Haagse Hogeschool: European Studies (Track Zukunft Deutschland)
  • Fontys Hogeschool Venlo: Fontys International Business School (FIBS)

Wie overweegt zich aan te melden voor de masteropleiding Europese Studies: Nederland-Duitsland-Studies wordt geadviseerd contact op te nemen met de studieadviseur en de website te raadplegen voor de actuele informatie over de sollicitatieprocedure.

https://www.ru.nl/studiegids/letteren/master/europese-studies/(verwijst naar een andere website)

studieadvies.nds@let.ru.nl