Zoek in de site...

Overzicht programma

De masteropleiding kent verschillende onderwijsvormen: hoorcolleges, seminars, werkgroepen en colloquia, zodat de studenten optimaal kennis kunnen opdoen en zich kunnen verdiepen. In onderstaand schema worden de vakken per periode weergegeven.

Semester 1 (Nijmegen) Cursuscode ECTS 1 2 3 4
Methoden- en transfercompetentie in de Duits-Nederlandse context / Methoden- und Transferkompetenz im deutsch-niederländischen Kontext LET-ES1405 5 X
Mondelinge taalvaardigheid / Mündliche Sprachkompetenz LET-ES1107 5 X
Schriftelijke taalvaardigheid / Schriftliche Sprachkompetenz LET-ES1108 5 X
De Duits-Nederlandse verhoudingen in politiek en maatschappij / Das deutsch-niederländische Verhältnis in Politik und Gesellschaft LET-ES1403 5 X
Duits-Nederlandse vervlechting in de praktijk / Deutsch-Niederländische Verflechtung in der Praxis LET-ES1404 5 X X
Interculturele communicatie en intercultureel management / Interkulturelle Kommunikation und interkulturelles Management LET-ES1407 5 X X
Semester 2 (Nijmegen)
Kulturgeschichte LET-ES1401 5 X
Ondernemingsrecht / Unternehmensrecht LET-ES1402 5 X
Actuele politieke problemen en debatten vanuit Europees perspectief / Aktuelle politische Probleme und Diskurse in europäischer Perspektive LET-ES1304 5 X
De invloed van het nationale en Europese recht op de strategieën van grensoverschrijdende bedrijven / Der Einfluss nationalen und europäischen Rechts auf die Strategien grenzüberschreitender Unternehmen LET-ES1406 5 X
Interne Communicatie / Interne Kommunikation LET-ES1104 5 X X
Stage / Praktikum LET-ES-STAGEMA 6 (X)
Semester 3 en 4 (Münster)
Stage / Praktikum LET-ES-STAGEMA 6 (X)
Stagereflectie / Praktikumsreflexion LET-ES2206 3 X
Vaktaal / Fachsprache LET-ES2207 5 X X
Externe communicatie / Externe Kommunikation LET-ES2202 5 X X
Cultuurpolitiek en -transfer / Kulturpolitik und -transfer LET-ES1408 5 X X
Democratie en politieke cultuur: Nederland en Duitsland in vergelijking / Demokratie und politische Kultur: Deutschland und die Niederlande im Vergleich LET-ES2205 5 X X
Onderzoekscolloquium / Forschungskolloquium LET-ES2208 3 X X
Masterscriptie / Masterarbeit LET-ES2000 27 X X X X