Zoek in de site...

Cursusoverzicht

Cursuscode Cursusnaam
LET-ES1304 Actuele politieke problemen en debatten vanuit Europees perspectief / Aktuelle politische Probleme und Diskurse in europäischer Perspektive (5 ec)
LET-ES1403 De Duits-Nederlandse verhoudingen in politiek en maatschappij / Das deutsch-niederländische Verhältnis in Politik und Gesellschaft (5 ec)
LET-ES2205 Democratie en politieke cultuur: Nederland en Duitsland in vergelijking / Demokratie und politische Kultur: Deutschland und die Niederlande im Vergleich (5 ec)
LET-ES1406 De invloed van het nationale en Europese recht op de strategieën van grensoverschrijdende bedrijven / Der Einfluss nationalen und europäischen Rechts auf die Strategien grenzüberschreitender Unternehmen (5 ec)
LET-ES1404 Duits-Nederlandse vervlechting in de praktijk / Deutsch-Niederländische Verflechtung in der Praxis (5ec)
LET-ES2202 Externe communicatie / Externe Kommunikation (5 ec)
LET-ES2207 Vaktaal / Fachsprache (5 ec)
LET-ES2208 Onderzoekscolloquium / Forschungskolloquium (3 ec)
LET-ES1407 Interculturele communicatie en intercultureel management / Interkulturelle Kommunikation und interkulturelles Management (5 ec)
LET-ES1104 Interne Communicatie / Interne Kommunikation (5 ec)
LET-ES1401 Kulturgeschichte (5 ec)
LET-ES1408 Cultuurpolitiek en -transfer / Kulturpolitik und -transfer (5 ec)
LET-ES2000 Masterscriptie Masterarbeit (27 ec)
LET-ES1405 Methoden- en transfercompetentie in de Duits-Nederlandse context / Methoden- und Transferkompetenz im deutsch-niederländischen Kontext (5 ec)
LET-ES1107 Mondelinge taalvaardigheid / Mündliche Sprachkompetenz (5ec)
LET-ES-STAGEMA Praktikum / Stage (12 ec)
LET-ES2206 Stagereflectie / Praktikumsreflexion (3 ec)
LET-ES1108 Schriftelijke taalvaardigheid / Schriftliche Sprachkompetenz (5 ec)
LET-ES1402 Ondernemingsrecht / Unternehmensrecht (5 ec)