Zoek in de site...

Overzicht programma

Dit programma kent twee instroommomenten: in september, aan het begin van het academisch jaar, en in februari. Studenten die in februari instromen volgen een licht aangepast programma.

September-instroom

Cursusnaam Cursuscode EC 1 2 3 4
Keuze van 2 uit 3:
Publieksgeschiedenis LET-GESM4108 5 5
Toegepaste geschiedenis LET-GESM4109 5 5
Erfgoed: beleid & bestuur*** LET-LETMEB01 5 5
Keuze uit onderzoekscolleges Keuze * 10 5 5
Erfgoedstudies LET-GESM4104 5 5
Keuze uit projectcolleges 
Geschiedenis en Actualiteit
Keuze ** 10 10
Keuze van 1 uit 2:
Actualiteitencollege LET-GESM4209 5 5
Erfgoed in de praktijk*** LET-LETMEB02 5

Masterscriptie Geschiedenis en Actualiteit

of

Masterscriptie Erfgoed(beleid)
Uitsluitend voor studenten die het profiel Erfgoedbeleid volgen

LET-GESM4100

LET-LETMEB100

20 10 10
Totaal 60 15 15 15 15

* Onderzoekscolleges:
LET-GESM4139 Mensen als bezit: slavernij in Nederlands West-Indië
LET-GESM4141 Big history. Geschiedschrijving in het antropoceen
LET-GESM4144 Het persoonlijke werd politiek: Oral history en de geschiedenis van sociale bewegingen in Nederland 1960-1980
LET-GESM4215  De schaduw van het verleden: historisch onderzoek in opdracht

** Projectcolleges (onder voorbehoud):

LET-GESM4167 Doorzonwoningen in het Nederlands Openluchtmuseum: verhalen rond emancipatie en inclusie
LET-GESM4168 Projectcollege: ‘Wat zou jij doen?’ 80 jaar vrijheid. Persoonlijke oorlogsverhalen uit het Rivierenland

Desgewenst kan een projectcollege worden vervangen door een individuele stage. Studenten die dit wensen, zoeken op eigen initiatief een stageplek en bijhorend stageproject en treden hierover in overleg met de coördinator: anneleen.arnout@ru.nl. Zij dienen vervolgens een stagevoorstel in bij Career Service (via Osiris Zaak). Indien het voorstel wordt goedgekeurd, krijgt de student een stagebegeleider toegewezen vanuit de opleiding.


***Studenten die het profiel Erfgoedbeleid toe willen voegen aan hun masterprogramma en daarvan een getuigschrift willen ontvangen, dienen de cursussen Erfgoed: beleid & bestuur (LET-LETMEB01) en Erfgoed in de praktijk (LET-LETMEB02) te behalen en hun scriptie te schrijven over een onderwerp gerelateerd aan erfgoed(beleid) (LET-LETMEB100). Om deel te mogen nemen aan Erfgoed in de praktijk moet de cursus Erfgoed: beleid & bestuur gevolgd zijn

Februari-instroom

Cursusnaam Cursuscode EC 3 4 1 2
Erfgoed Studies LET-GESM4104 5 5

De constructie van het verleden: filosofie van de geschiedenis en het voortgezet onderwijs

LET-EDU-GESM02 5 5
Onderzoekscollege Het persoonlijke werd politiek: Oral history en de geschiedenis van sociale bewegingen in Nederland 1960-1980 LET-GESM4144 10 5 5
Individuele masterstage LET-GES-STAGEGA 10 10

Publieksgeschiedenis óf Toegepaste geschiedenis óf
Erfgoed: beleid & bestuur**
(keuze)

LET-GESM4108 of LET-GESM4109 of LET-LETMEB01 5 5
Keuzevak masteraanbod Faculteit der Letteren, waaronder Erfgoed in de praktijk (LET-LETMEB02)** Keuze * 5 5

Masterscriptie Geschiedenis en Actualiteit

LET-GESM4100

20 10 10
Totaal 60 15 15 15 15

* Keuzeaanbod:

LET-GESM4107 Leeslijst Geschiedenis en Actualiteit

LET-KGM562 Het transhistorische museum (beperkt aantal plaatsen beschikbaar)

** Studenten die het profiel Erfgoedbeleid toe willen voegen aan hun masterprogramma en daarvan een getuigschrift willen ontvangen, dienen de cursussen Erfgoed: beleid & bestuur (LET-LETMEB01) en Erfgoed in de praktijk (LET-LETMEB02) te behalen en hun scriptie te schrijven over een onderwerp gerelateerd aan erfgoed(beleid) (LET-LETMEB100). Om deel te mogen nemen aan Erfgoed in de praktijk moet de cursus Erfgoed: beleid & bestuur gevolgd zijn


OVERGANGSREGELINGEN

Geschiedenis op bestelling

Studenten die voor 1 september 2021 begonnen met Geschiedenis en Actualiteit volgden in plaats van Toegepaste geschiedenis de cursus Geschiedenis op bestelling. Studenten die deze cursus niet hebben behaald volgen in plaats hiervan de cursus Toegepaste geschiedenis.


Concepten en debatten

Studenten die voor 1 september 2021 begonnen met Geschiedenis en Actualiteit volgden in plaats van Publieksgeschiedenis de cursus Concepten en debatten. Studenten die deze cursus niet hebben behaald volgen in plaats hiervan de cursus Publieksgeschiedenis.