Zoek in de site...

Overzicht programma

Reguliere programma

Kunstbeleid en Kunstbedrijf Code ECTS Periode Werkvorm Opmerking
1 2 3 4
Kerncursus Kunstbeleid en Kunstbedrijf

LET-ACWM2705

5 x Interactief hoorcollege
Specialisatievakken
Cultureel ondernemerschap (keuzecursus)* LET-ACWM1605 5 x Werkcollege
Museumbedrijf (keuzecursus)* LET-KGM562 5 x Werkcollege
Cultuursponsoring en mecenaat (verplichte cursus) LET-ACWM1505 5 x Werkcollege
Kunstmarkt en kunsthandel (verplichte cursus) LET-KGM561 5 x Werkcollege
Onderzoekstage of Stage Kunstgeschiedenis** LET-ACWMST10 of LET-KGM610 10 - - - - Zelfstandig onderzoek
Keuze-onderdelen (10 stp)
Cursussen op masterniveau uit bijvoorbeeld de overige specialisaties, of bijvoorbeeld uit de master Letterkunde

Scriptie (keuze van 1 uit 2)
Masterscriptie, seminar en symposium Cultuurwetenschappen

Masterscriptie, werkgroep en referaat

LET-ACWM10020of

LET-KGM670A

20 - - - -
Totaal 60 15 15 15 15

*= Let op: Je kiest 1 cursus uit het aanbod van de 2 keuzecursussen.

**= Let op: Je kiest bij de onderzoeksstage / stage Kunstgeschiedenis en de scriptie voor begeleiding vanuit de opleiding ACW óf begeleiding vanuit de opleiding Kunstgeschiedenis. Zie voor betreffende richtlijnen en ingangseisen het programma Creative Industries danwel Kunstgeschiedenis.

Programma met profiel Erfgoedbeleid

Studenten die het profiel Erfgoedbeleid toe willen voegen aan hun masterprogramma en daarvan een getuigschrift willen ontvangen, dienen de cursussen Erfgoed: beleid & bestuur (LET-LETMEB01) en Erfgoed in de praktijk (LET-LETMEB02) te behalen en hun scriptie te schrijven over een onderwerp gerelateerd aan erfgoed(beleid) (LET-LETMEB100). Om deel te mogen nemen aan Erfgoed in de praktijk moet de cursus Erfgoed: beleid & bestuur gevolgd zijn.

Anders dan in de OER aangegeven wordt studenten die dit profiel willen toevoegen aangeraden om een verzoek bij de examencommissie in te dienen om de onderzoeksstage te mogen vervangen door de twee cursussen van Erfgoedbeleid en zo dus de keuzeruimte van 10 EC te behouden. Je programma komt er dan als volgt uit te zien:

Kunstbeleid en Kunstbedrijf Code ECTS Periode Werkvorm Opmerking
1 2 3 4
Kerncursus Kunstbeleid en Kunstbedrijf

LET-ACWM2705

5 x Interactief hoorcollege
Specialisatievakken
Cultuursponsoring en mecenaat (verplichte cursus) LET-ACWM1505 5 x Werkcollege
Erfgoed: beleid & bestuur (verplichte cursus Erfgoedbeleid) LET-LETMEB01 5 x

Erfgoed in de praktijk (verplichte cursus Erfgoedbeleid)

LET-LETMEB02 5 x [x]
Cultureel ondernemerschap 
(keuzecursus)*
LET-ACWM1605 5 x Werkcollege
Museumbedrijf 
(keuzecursus)*
LET-KGM562 5 x Werkcollege
Kunstmarkt en kunsthandel 
(verplichte cursus)
LET-KGM561 5 x Werkcollege
Keuze-onderdelen (10 stp)
Cursussen op masterniveau uit bijvoorbeeld de overige specialisaties, of bijvoorbeeld uit de master Letterkunde

Scriptie 

Masterscriptie Erfgoed(beleid)

Uitsluitend voor studenten die het profiel Erfgoedbeleid volgen


LET-LETMEB100

20 - - - -
Totaal 60 15 15 15 15

*= Let op: Je kiest 1 cursus uit het aanbod van de 2 keuzecursussen.


Premaster Kunstbeleid en Kunstbedrijf

Studenten die niet aan de toelatingseisen voor het masterprogramma voldoen kunnen zich aanmelden voor een premasterprogramma. Kijk voor meer informatie bij het hoofdstuk 'Premasters'.