Zoek in de site...

Cursusoverzicht

Cursuscode
Cursusnaam
LET-ACWME0000 Core Course Creative Industries (5 ec)
LET-ACWM1605 Cultureel ondernemerschap (5 ec)
LET-ACWM1505 Cultuursponsoring en mecenaat (5 ec)
LET-KGM562 Het transhistorische museum (5 ec)
LET-KGM597A Kerncursus: Kunstgeschiedenis (5 ec)
LET-ACWM2705 Kerncursus Kunstbeleid en Kunstbedrijf (5 ec)
LET-KGM561 Kunstmarkt en kunsthandel (5 ec)
LET-ACWM10020 Master's Thesis (20 ec)
LET-KGM670A Masterscriptie Kunstgeschiedenis (20 ec)
LET-KGM610 Masterstage Kunstgeschiedenis (10 ec)
LET-KGM611 Masterstage Kunstgeschiedenis (5 ec)
LET-KGM555 Modern/contemporary research seminar (5 ec)
LET-KGM530 Medium en Materialiteit (5 ec)
LET-ACWMST10 Onderzoeksstage (10 ec)
LET-ACWME1004 Remaking Tourism (5 ec)
LET-ACWME0013 Sustainability in the Fashion Industries (5 ec)
LET-ACWME0004 Sustainable Arts Education (5 ec)
LET-ACWME0012 Sustainable creativity (5 ec)
LET-ACWME1011 The Ethics of Tourism (5 ec)
LET-KGM554 Themacollege Kunstgeschiedenis voor 1800 (5 ec)
LET-ACWME1002 Tourism and culture: theories and trends (10 ec)
LET-ACWME1003 Tourism and Cultural Heritage (5 ec)
LET-ACWME1007 Tourism on Demand (1) (5 ec)
LET-ACWME1008 Tourism on Demand (2) (5 ec)
LET-ACWME1009 Tourism on Demand (3) (5 ec)
LET-ACWME0014 Working in the Creative Industries (5 ec)
Profiel Erfgoedbeleid
Alleen voor studenten Kunstgeschiedenis & Kunstbeleid en kunstbedrijf
LET-LETMEB01 Erfgoed: beleid & bestuur
LET-LETMEB02 Erfgoed in de praktijk
Om aan deze cursus deel te mogen nemen moet de cursus Erfgoed: beleid & bestuur gevolgd zijn
LET-LETMEB100 Masterscriptie erfgoed(beleid)
Uitsluitend voor studenten die het profiel Erfgoedbeleid volgen