Zoek in de site...

Overzicht programma

Het curriculum van 60 EC bestaat uit de volgende onderdelen:

Cursustitel Code EC 1 2 3 4
A. Verplichte themacursus (10 EC)
Themacursus Literair Bedrijf LET-LETKM003 10

X

X
B. Keuze uit het eigen aanbod van het programma (20-30 EC). Kies tenminste twee cursussen die met een (*) gemarkeerd zijn:
Schrijven als een schrijver LET-LETKM001 5 X X
Literaire kritiek: theorie en praktijk* LET-LETKM017 5 X X
Literaire prijzen: Kapitaal, consecratie, culturele bemiddeling* LET-LETKM010 5 X X
Materialiteit: Gek op boeken* LET-LETKM009 5 X X
Cultureel erfgoed: Middeleeuwse teksten van bron tot publiek* LET-LETKM011 5 X
De auteur vandaag* LET-LETKM008 5 X X

Atelier

  1. Teksten toegankelijk maken
  2. Nederlandse humor, 1600-heden
  3. Homoseksualiteit in de literatuur in Nederlands, 1880-1940
  4. Duitse toonaangevende media en verhalen in de 20e en 21e eeuw
  5. Anthropocene Fictions
  6. Staging Politics: Identity and Representation in Post-Brexit Drama
  7. Mapping Metamodernism
  8. De terugkeer van de geschiedenis in de hedendaagse Franse roman
  9. Latinx Literature: Language, Identity and Life-writing in the 21st Century
  10. Exploring 19th-20th Century Female Travel Photography and Journals: Interdisciplinary Historical Research Skills in Action
LET-LETKM016 5 X X X X
Onderzoeksstage Letterkunde LET-LETKM004 10 X X X X
C. Optionele vrije keuzeruimte (10 EC)

In te vullen met ander onderwijs, in eerste instantie uit Literatuur en Samenleving. Studenten die het profiel Erfgoedbeleid toe willen voegen aan hun masterprogramma kunnen de keuzeruimte gebruiken om de cursussen Erfgoed: beleid & bestuur (5 EC, periode 1, code: LET-LETMEB01 en Erfgoed in de praktijk (5 EC, periode 2 of 4), code: LET-LETMEB02 te volgen. Om deel te mogen nemen aan Erfgoed in de praktijk moet de cursus Erfgoed: beleid & bestuur gevolgd zijn. Om het getuigschrift Erfgoedbeleid te ontvangen, moet ook de scriptie over een onderwerp gerelateerd aan erfgoed(beleid) geschreven worden (masterscriptie Erfgoed(beleid), code: LET-LETMEB100)
Daarnaast kent het landelijke MasterLanguageprogramma een ruim aanbod aan onderwijs in verschillende doeltalen. Ook de Educatieve Master biedt cursussen met onderwerpen over andere taalgebieden en onderdelen in de vreemde talen, bijv. Literaire cultuur: onderwijs en samenleving (5 EC, periode 1-2), code: LET-EDU-TCW04, Contemporary Debates (5 EC, periode 1-2), code: LET-EDU-ETCM01 en Culturen in conflict (5 EC, periode 1-2), code: LET-EDU-RTCM01. Tot slot biedt de master Kunstbeleid en Kunstbedrijf cursussen aan die raken aan de thematiek van Literair Bedrijf: Cultuursponsoring en mecenaat (5 EC, periode 1), code: LET-ACWM1505 en Cultureel ondernemerschap (5 EC, periode 3), code: LET-ACWM1605.

D. Masterscriptie (20 EC)
Masterscriptie Letterkunde LET-LETKM000 20 X X X X