Zoek in de site...

Overzicht programma

Het curriculum van 60 EC bestaat uit de volgende onderdelen:

Cursustitel

Code

EC

1

2

3

4

A. Verplichte themacursus (10 EC)

Themacursus Literatuur en Samenleving

LET-LETKM002

10

X

X

B. Keuze uit het eigen aanbod van het programma (20-30 EC). Kies tenminste twee cursussen die met een (*) gemarkeerd zijn:

Schrijven als een schrijver

LET-LETKM001

5

X

X

Narrativity: Shaping Perspectives*

LET-LETKM012

5

X

Representatie: Schrijven over de grenzen heen*

LET-LETKM013

5

X

X

Memory: Amnesia, Mourning and Anticipation in (Post-)colonial Literature and Art*

LET-LETKM014

5

X

Impact: Literatuur en mensenrechten*

LET-LETKM015

5

X

X

De auteur vandaag*

LET-LETKM008

5

X

X

Atelier

  1. Teksten toegankelijk maken
  2. Nederlandse humor, 1600-heden
  3. Homoseksualiteit in de literatuur in Nederland, 1180-1940
  4. Duitse toonaangevende media en verhalen in de 20e en 21e eeuw
  5. Anthropocene Fictions
  6. Staging Politics: Identity and Representation in Post-Brexit Drama
  7. Mapping Metamodernism
  8. De terugkeer van de geschiedenis in de hedendaagse Franse roman
  9. Latinx Literature: Language, Identity and Life-writing in the 21st Century
  10. Exploring 19th-20th Century Female Travel Photography and Journals: Interdisciplinary Historical Research Skills in Action

LET-LETKM016

5

X

X

X

X

Onderzoeksstage Letterkunde

LET-LETKM004

10

X

X

X

X

C. Optionele vrije keuzeruimte (10 EC)

In te vullen met ander onderwijs, in eerste instantie uit Literair Bedrijf. Het landelijke MasterLanguageprogramma kent een ruim aanbod aan onderwijs in verschillende doeltalen. Ook de Educatieve Master biedt cursussen met onderwerpen over andere taalgebieden en onderdelen in de vreemde talen, bijv. Literaire cultuur: onderwijs en samenleving (5 EC, periode 1-2), code: LET-EDU-TCW04, Contemporary Debates (5 EC, periode 1-2), code: LET-EDU-ETCM01 en Culturen in conflict (5 EC, periode 1-2), code: LET-EDU-RTCM01. Daarnaast biedt de master North American Studies cursussen aan die aansluiten bij de thematiek van Literatuur en Samenleving, zoals The Red and Black Atlantic: Transatlantic Constructs of Race, Culture, and Identity (5 EC, periode 2), code: LET-NAS425.

D. Masterscriptie (20 EC)

Masterscriptie Letterkunde

LET-LETKM000

20

X

X

X

X