Zoek in de site...

Doelstellingen

De Radboud Universiteit is een ideale omgeving voor studenten om zich te verdiepen in de antieke wereld. Als vroegere Romeinse legioensvesting heeft Nijmegen (Noviomagus) letterlijk al vanaf de oudheid hechte banden met de antieke cultuur. Grote delen van Nijmegen zijn oudheidkundig waardevol gebied, waar archeologen actief onderzoek doen. Bovendien vormt 'Klassieken' al sinds de oprichting van de Nijmeegse universiteit een belangrijke studie, waarbinnen bijzondere aandacht uitgaat naar de Griekse en Latijnse talen en letterkundes, de oude geschiedenis, klassieke archeologie en receptie van de oudheid.

In de master Oudheidstudies kun je je verdiepen in een of meer onderdelen van het vakgebied. Zo draag je bij aan het voortleven van de antieke cultuur en literatuur in onze samenleving. De opleiding biedt gespecialiseerde, hoogwaardige vakkennis. Daarnaast oefen je met de vakeigen methoden en technieken, verricht je zelfstandig onderzoek en doe je daarvan verslag in een masterscriptie. De master Oudheidstudies (60 ec) kent twee varianten: een ‘talig' programma (Griekse en Latijnse Taal- en Letterkunde) en een ‘cultuur'-programma (Klassieke Cultuur) met Romeinse archeologie als zwaartepunt. Beide programma’s sluiten aan bij het facultaire onderzoeksprogramma ‘The Ancient World’.

De eindtermen van de twee specialisaties zijn te vinden onder ‘inhoud en eindtermen’ bij de specialisaties.

Schematisch overzicht twee programma's

Griekse en Latijnse taal- en letterkunde

Klassieke Cultuur

Griekse taal-en letterkunde (10 ec)

Latijnse taal-en letterkunde (10 ec)

Klassieke Traditie 1 of 2 (10 ec)

Vrije keuze (10 ec) uit andere Mastercursussen

Scriptie (20 ec)

Oude Geschiedenis (10 ec)

Specialisatiecollege Romeinse Archeologie (5 ec)

Onderzoekscollege Provinciaal-Romeinse Archeologie (5 ec) óf Veldwerkstage Klassieke Archeologie (5 ec)

Romeinse Archeologie: huidge debatten (10 ec)

Klassieke Traditie 1 of 2 (10 ec)

Scriptie (20 ec)

Toekomstperspectief

Na voltooiing van de master Oudheidstudies beschik je over gespecialiseerde, wetenschappelijke kennis op het terrein van de twee klassieke talen of de cultuurvakken (oude geschiedenis, klassieke archeologie, receptie van de klassieke oudheid). Daarnaast kun je zelfstandig omgaan met de methoden en technieken van het vak in de gekozen specialisatie, daarmee onderzoek verrichten en van dat onderzoek verslag doen in een scriptie. Hiermee heb je voldoende vakkennis om op de arbeidsmarkt een functie te verwerven in sectoren waarin kennis van de Grieks-Romeinse beschaving, goede taalvaardigheid en/of een gedegen geesteswetenschappelijke vooropleiding van belang zijn, zoals in het uitgeverswezen, de journalistiek en de culturele sector. Wanneer je voor je master Oudheidstudies een BA Griekse en Latijnse Taal en Cultuur hebt behaald met ten minste 90 ec aan cursussen Grieks en Latijn en je tijdens je master Oudheidstudies ten minste 30 ec aan zogenoemde 'talige' studiepunten hebt behaald, kun je doorstromen naar de eenjarige lerarenopleiding Griekse en Latijnse Taal en Cultuur van de Radboud Docenten Academie. Let op: indien je masterscriptie niet handelt over Griekse of Latijnse taal- of letterkunde, dien je nog een extra talige cursus te volgen. Wanneer je voor je master Oudheidstudies een BA Geschiedenis hebt behaald kun je doorstromen naar de eenjarige lerarenopleiding Geschiedenis van de Radboud Docenten Academie.