Zoek in de site...

Overzicht programma

Hieronder vind je een overzicht van het gehele programma van de specialisatie Griekse en Latijnse taal- en letterkunde. Er is een vrije ruimte opgenomen van 10 studiepunten, die je kunt gebruiken voor het volgen van andere mastercolleges in de specialisatie Griekse en Latijnse taal- en letterkunde of Klassieke Cultuur, buiten de opleiding (aan andere opleidingen van de RU, aan zusterfaculteiten of in het buitenland). Ook de opleiding Geschiedenis biedt interessante modules aan voor studenten Oudheidstudies (zie de cursusbeschrijvingen hieronder). Voorts kun je deelnemen aan landelijke cursussen van Masterlanguage, doorgaans gehouden te Utrecht.
Je kunt zowel in spetember als in februari met dit programma beginnen, maar de opbouw is optimaal wanneer je in september begint.

Master Oudheidstudies

EC 1 2 3 4 Verzorgd door Opmerkingen
Algemeen (Verplicht voor alle studenten uit de master, één van de volgende cursussen)


Klassieke Traditie 1
(LET-GLTCOHS101)
10

5


5
Grieks, Latijn

Ook toegankelijk voor MA Letterkunde
Klassieke Traditie 2 (LET-GLTCOHS102) 5 5 Grieks, Latijn

Ook toegankelijk voor MA Letterkunde
Specialisatie Griekse en Latijnse Taal- en Letterkunde
Specialisatiecollege Griekse Taal en Letterkunde (LET-EDU-GLTC03) 10 5 5 Grieks
Specialisatiecollege Latijnse Taal en Letterkunde (LET-EDU-GLTC04) 10 5 5 Latijn

keuze-onderdelen*

*Klassieke Traditie 1 (LET-GLTCOHS101)
of - afhankelijk van eerdere keuze -
Klassieke Traditie 2 (LET-GLTCOHS102)
(periodeverdeling zie boven)

*Andere cursussen in  ‘Klassieke Cultuur';
*RU Masters Letterkunde en Taalkunde;
* Ancient and Medieval Mediterranean Worlds, Research Seminar: Eternal Rome / Virtual Rome (LET-GESM4310)
*Cursussen Grieks / Latijn aan zusterfaculteiten.

10

(5)

(5)

(5)

(5)

Varia

Masterscriptiecolloquium (LET-GLTCOHS105)

0 0

Masterscriptie Griekse en Latijnse Taal- en Letterkunde (LET-GLTCOHS105GL) [1]

20 10 10

Totaal

60 15 15 15 15

[1] Bij instap in februari worden keuze-onderdelen in het tweede semester gevolgd en de studielast van de scriptie verdeeld over vier perioden van
ieder 5 ec.

Er zijn mogelijkheden om een deel van het programma te volgen buiten de eigen opleiding, bijvoorbeeld in het buitenland. Vooral het keuzeonderdeel (10 ec) en de scriptie (20 ec) lenen zich daartoe.