Zoek in de site...

Overzicht programma

Hieronder vind je een overzicht van het gehele programma van de specialisatie Klassieke Cultuur. 

Master Oudheidstudies EC 1 2 3 4 Verzorgd door Opmerkingen
Algemeen (Verplicht voor alle studenten uit de master, één van de volgende cursussen)


Klassieke Traditie 1
(LET-GLTCOHS101)
10

5


5
Grieks, Latijn Ook toegankelijk voor MA Letterkunde
Klassieke Traditie 2 (LET-GLTCOHS102) 5 5 Grieks, Latijn Ook toegankelijk voor MA Letterkunde
Specialisatie Klassieke Cultuur

Oude Geschiedenis:
Ancient and Medieval Mediterranean Worlds, Research Seminar: Eternal Rome / Virtual Rome
 (LET-GESM4310)

10 5 5 Geschiedenis
Specialisatiecollege  Romeinse Archeologie (LET-GLTCOHS106), aangevuld met Onderzoekscollege Provinciaal-Romeinse Archeologie, Cultureel vondstmateriaal in context (LET-GLTCOHS111) óf Veldwerkstage (LET-GLTCOHS108)

5 + 5 aan-
vul-ling

52,5

2,5
Klassieke Archeologie

5

Romeinse Archeologie: Huidige Debatten (LET-GLTCOHS112)[1]

10 5 5
Masterscriptiecolloquium (LET-GLTCOHS105) 0 0
Masterscriptie Klassieke Cultuur (LET-GLTCOHS105KC) [2] 20 10 10
Totaal 60 15 15 15 15

[1] Studenten die in 2022-2023 of eerder zijn begonnen aan de master Oudheidstudies zijn niet verplicht de nieuwe cursus Romeinse Archeologie: Huidige Debatten LET-GLTCOHS112 te volgen, maar behouden de ruimte uit de keuzevakken.

Studenten die in het collegejaar 2023-2024 instromen en hun programma een ander zwaartepunt willen geven dan Romeinse archeologie, kunnen een gemotiveerd verzoek indienen bij de examencommissie om deze cursus door een evenwaardig alternatief te vervangen, bijvoorbeeld in de vorm van de cursussen Erfgoed: beleid & bestuur (LET-LETMEB01) en Erfgoed in de praktijk (LET-LETMEB02) van het profiel Erfgoedbeleid. Studenten die dit profiel toe willen voegen aan hun masterprogramma en daarvan een getuigschrift willen ontvangen, dienen deze twee cursussen te behalen en hun scriptie te schrijven over een onderwerp gerelateerd aan erfgoed(beleid) (LET-LETMEB100). Voor hen is het met het oog op de studielast raadzaam om te kiezen voor Klassieke Traditie 2.
Let wel: Om deel te mogen nemen aan Erfgoed in de praktijk moet de cursus Erfgoed: beleid & bestuur gevolgd zijn.

[2] Bij instap in februari wordt de studielast van de scriptie verdeeld over vier perioden van ieder 5 ec.

Noot: Het is mogelijk om een deel van het programma te volgen buiten de eigen opleiding, bijvoorbeeld in het buitenland; dit doe je het beste in het tweede semester. Je kunt zowel in september als in februari met dit programma beginnen, maar de opbouw is optimaal wanneer men in september begint.