Zoek in de site...

Cursusoverzicht

Cursuscode Cursusnaam
LET-GESM4310 Ancient and Medieval Mediterranean Worlds, Research Seminar: Eternal Rome / Virtual Rome​ (10 ec)
LET-GLTCOHS101 Klassieke Traditie 1 (10 ec)
LET-GLTCOHS102 Klassieke Traditie 2 (10 ec)
LET-GLTCOHS105GL Masterscriptie Griekse en Latijnse Taal- en Letterkunde (20 ec)
LET-GLTCOHS105KC Masterscriptie Klassieke Cultuur (20 ec)
LET-GLTCOHS105 Masterscriptiecolloquium (0 ec)
LET-GLTCOHS111 Onderzoekscollege Provinciaal-Romeinse Archeologie, Cultureel vondstmateriaal in context (5 ec)
LET-GLTCOHS112 Romeinse Archeologie: Huidige Debatten (10 ec)
LET-EDU-GLTC03 Specialisatiecollege Griekse Taal en Letterkunde (10 ec)
LET-EDU-GLTC04 Specialisatiecollege Latijnse Taal en Letterkunde (10 ec)
LET-GLTCOHS106 Specialisatiecollege Romeinse archeologie (5 ec)
LET-GLTCOHS108 Veldwerkstage Klassieke Archeologie (Master) (5 ec)
Profiel Erfgoedbeleid
LET-LETMEB01 Erfgoed: beleid & bestuur (5 ec)
LET-LETMEB02 Erfgoed in de praktijk (5 ec)
Om aan deze cursus deel te mogen nemen moet de cursus Erfgoed: beleid & bestuur gevolgd zijn
LET-LETMEB100 Masterscriptie Erfgoed(beleid) (20 ec)
Uitsluitend voor studenten die het profiel Erfgoedbeleid volgen