Zoek in de site...

Inhoud

Inhoud

Elk jaar weer zijn er veel volwassenen met een andere moedertaal dan Nederlands die graag onze taal onder de knie willen krijgen. Of het nu gaat om een hoog- of laagopgeleide persoon, iemand die vrijwillig naar Nederland komt of heeft moeten vluchten, een lasser of een ICT’er, een Italiaan of een Syriër: allemaal zijn ze op zoek naar cursussen Nederlands als tweede taal (NT2). En voor deze cursussen zijn hooggekwalificeerde docenten en experts nodig.

De behoefte aan wetenschappelijk geschoolde docenten NT2 is in Nederland groter dan ooit. Ook zit de samenleving te springen om experts die zich buigen over het leren van een tweede taal, de kennismaking met een nieuwe cultuur en allerlei daaraan gerelateerde maatschappelijke vraagstukken. Het mooie van deze masterspecialisatie is dat we je opleiden voor beide banen: docent én expert NT2. Zo verwerf je een uitstekende positie op de arbeidsmarkt.

Organisatie

De opleiding is voltijds met een nominale duur van een jaar. Er wordt gestreefd naar ‘deeltijd-vriendelijkheid’, wat inhoudt dat de verplichte vakken zoveel mogelijk op twee dagen in de week worden geroosterd. De stage-uren zijn verspreid over het gehele jaar, zodat er vanuit alle vakken aangestuurd kan worden op een koppeling van theorie aan praktijk en vice versa. Het onderwijs wordt in het Nederlands gegeven.

Studielast

Elke verplichte cursus in deze master heeft een studielast van 5 EC (European Credits). Aangezien 1 EC, volgens het European Credit Transfer System, voor 28 uur studiebelasting staat, besteedt een student 140 uur aan elk van de vier verplichte cursussen. De studiebelastingsuren zijn als volgt verdeeld:

  • contacturen: gedurende 7 weken tweemaal per week hoor-/werkcolleges van 2 uur = totaal 28 uur;
  • voorbereidings- en verwerkingstijd van de collegestof (zoals het lezen van teksten, het maken van opdrachten, het voorbereiden van een presentatie, het uitwerken van collegeaantekeningen, het grondig herlezen van besproken teksten): per contactuur 2,5 uur = totaal 70 uur (1 studiebelastingsuur = bestudering van circa 5 pagina’s literatuur)
  • voorbereidingstijd voor het tentamen, werkstuk, dossier, etc. = totaal 42 uur