Zoek in de site...

Overzicht programma


Cursusnaam


Vakcode


EC


1


2

3

4
NT2-onderwijs en weten-schappelijk onderzoek

LET-TWM-NTC402

5 X X
Algemene didactiek LET-TWM-NTC405 5 X X
Methods in Language Research* LET-TWM402 5 X X
Taaltoetsing/
Language testing
LET-TWM401 5 X X
Vakdidactiek NT2 LET-TWM-NTC407 5 X X
Keuzevak Zie tabel onderaan 5

Stage NT2:
Docentstage

LET-TW-STAGENT21 8 X X X X

Stage NT2:
Expertstage

LET-TW-STAGENT22 2 X X X X
Masterscriptie LET-TWM400 20 X X X X

*Alleen verplicht voor studenten die nog geen achtergrond in statistiek hebben. Studenten die al een inleidend statistiekvak hebben gevolgd kunnen voor Research Methods in Language Research vrijstelling aanvragen bij de facultaire examencommissie.

Met het oog op jouw specifieke toekomstplannen en interesses mag je naast de verplichte vakken een keuzecursus in je studieprogramma opnemen. Dit betekent dat je uit een speciaal samengesteld aanbod van relevante universitaire mastercursussen (meest uit de opleidingen Taalwetenschappen/Linguistics en Communicatie- en Informatiewetenschappen) een cursus kiest.

Je mag ook zelf een keuzevak voorstellen dat op de Radboud Universiteit of een andere universiteit als mastervak wordt aangeboden. Hiervoor moet je echter toestemming vragen aan de facultaire examencommissie. De roostering van deze keuzecursus in het totale studieprogramma is afhankelijk van de keuze die je zelf maakt.

Lijst met keuzevakken:

Cursusnaam

Cursuscode Periode ECTS

Vorm
(HC/WC)

Tentamen
(schrift-mond-werk-deelname)
CU

Computer-Assisted Language Learning

LET-TWM405 3 5 HC WERK 4
Sign Language Linguistics LET-TWM412 3-4 5 HC WERK 2
Languages in Interaction: Global Perspectives LET-TWM413 3-4 5 HC WERK/
MOND
2
Languages and society: variation and diversity LET-TWM409 4 5 HC WERK/
MOND
4
Topics in second language acquisition LET-TWM-ETC403 1-2 5 HC/WC WERK/
MOND
3
Communicatie en Gedragsbeïnvloeding LET-CIWM414 1 5 HC SCHRIFT+
WERK+
MOND
4
Communicatie in professionele contexten LET-CIWM474 3 5 HC/WC WERK 3
Kwalitatieve methoden LET-CIWM476 2 5
Narratieve communicatie LET-CIWM473 3 5 WC SCHRIFT+
WERK
4
De taalexpert tussen wetenschap en praktijk LET-EDU-MVTM01 1-2 5 HC/WC MOND 2
Intercultural Pragmatics LET-TWM-ETC402 1-2 5 HC WERK+
MOND
2
Language training for specific purposes LET-TWM-ETC408 3-4 5 WC WERK 2
Language variation LET-TWM415 1-2 5 WC WERK 2

Beperkt keuze (d.w.z. alleen na toestemming van de opleidingsvoorzitter van de MA Taalwetenschappen) uit de volgende cursussen van de research master Linguistics and Communication Sciences

Cursusnaam Cursuscode ECTS Periode
Non-nativeness in communication LET-REMA-LCEX14 6 3-4
Multimodal language and cognition: gesture and sign LET-REMA-LCEX21 6 3-4
Computational psycholinguistics LET-REMA-LCEX28 6 3-4

Masterlanguage: Taalkunde Nederlands

https://masterlanguage.nl