Zoek in de site...

Overzicht programma

Cursusnaam EC 1 2 3 4
B&C 2: Clinical Neuropsychology SOW-PSB2BC10EA 4 X
Practical B&C 2: Clinical Neuropsychology SOW-PSB2BC10EB 1 X
Onderzoeksmethoden in de taal-en spraakpathologie LET-TWM601 5 X X
Verdieping Spraak- en gehoorstoornissen LET-TWM602 5 X X
Verdieping Taalstoornissen LET-TWM605 5 X X
Cognitieve communicatiestoornissen ten gevolge van verworven hersenletsel LET-TWM604 5 X
Keuzevakken* 15 X X X X
Masterscriptie LET-TWM400 20 X X
Totaal 60 15 15 15 15

* Aanvullende informatie over de keuzecursussen

Met het oog op jouw specifieke toekomstplannen en interesses mag je naast de verplichte vakken een keuzecursus in je studieprogramma opnemen. Dit betekent dat je uit een speciaal samengesteld aanbod van relevante universitaire mastercursussen (meest uit de opleidingen Taalwetenschappen/Linguistics en Communicatie- en Informatiewetenschappen) een cursus kiest.

Je mag ook zelf een keuzevak voorstellen die op de Radboud Universiteit of een andere universiteit als mastervak wordt aangeboden. Hiervoor moet je echter toestemming vragen aan de facultaire examencommissie. De roostering van deze keuzecursus in het totale studieprogramma is afhankelijk van de keuze die je zelf maakt.

Beperkt keuze (d.w.z. alleen na toestemming van de opleidingsvoorzitter van de MA Taalwetenschappen) uit de volgende cursussen van de research master Linguistics and Communication Sciences

Cursusnaam Cursuscode ECTS Periode
Non-nativeness in communication LET-REMA-LCEX14 6 3-4
Multimodal language and cognition: gesture and sign LET-REMA-LCEX21 6 3-4
Computational psycholinguistics LET-REMA-LCEX28 6 3-4