Zoek in de site...

Buitenlandminor: major- of keuzecursus(sen) in semester 2

Terwijl jij in het eerste semester in het buitenland studeert, volgen je studiegenoten in Nijmegen naast hun minorcursussen ook een of twee cursussen van jouw eigen opleiding.*

In onderstaand schema kun je zien of je deze cursussen in het tweede semester moet inhalen of dat je een of meerdere keuzecursussen uit één disciplinair pakket kunt kiezen.

LET OP: Controleer of alle cursussen op de juiste plek in je SVO staan. Is dat niet het geval, stuur dan een mail naar het STIP (stip@let.ru.nl), waarin je aangeeft welke cursus(sen) ter vervanging van het majoronderwijs uit het eerste semester dienen. Wil je ter vervanging van het majoronderwijs cursussen inbrengen die niet in één en hetzelfde pakket zitten OF cursussen van een andere faculteit/universiteit, dien dan een verzoek in bij de examencommissie (aangepast disciplinair pakket).

Staat hierboven aangegeven dat er een verzoek bij de examencommissie nodig is, dien dan eerst een dergelijk verzoek in. Bij de verwerking van het officiële besluit van de examencommissie wordt je SVO aangepast.

Bacheloropleiding

Gemist onderwijs in semester 1

Gevolgen voor semester 2

ACW & ACS

Visual Culture (5 EC)

City Culture (5 EC)

Deze 2 cursussen hoeven niet te worden ingehaald in het 2e semester. Je kiest voor 10 EC cursussen uit één disciplinair pakket.

CIW

Cross-Cultural
  Language Use
 (5 EC)

Deze cursus vervang je met een van de volgende drie cursussen:

 • Webcare (5 EC)
 • Misinformatie en Beïnvloeding (5 EC)
 • Social interaction in times of climate crisis (5 EC)

Daarnaast kies je, net als je studiegenoten, nog een tweede cursus uit dit lijstje om in te brengen in je major.

IBC

Cross-Cultural
  Language Use
 (5 EC)

 • Cross-Cultural Language Use (5 EC) dient te worden ingehaald in het 2e semester.

Daarnaast volg je samen met je studiegenoten de cursus Academic and Professional Language Skills (5 EC).

ELC

- Research Seminar English Language and Culture (5 EC)

Fools and Furies: The Early Modern Stage (5 EC)

Deze 2 cursussen hoeven niet te worden ingehaald in het 2e semester. Je kiest voor 10 EC cursussen uit één disciplinair pakket.

American Studies

- Comparative Pragmatics and Information Structure (5 EC)

- Research Seminar: Black America and Europe (5 EC)

Deze 2 cursussen hoeven niet te worden ingehaald in het 2e semester. Je kiest voor 10 EC cursussen uit één disciplinair pakket.

DTC

- Autor und Werk (5 EC)

- Sprachenlernen in Theorie und Praxis (5 EC)

Deze 2 cursussen hoeven niet te worden ingehaald in het 2e semester. Je kiest voor 10 EC cursussen uit één disciplinair pakket.

Geschiedenis & CEH

-  Themacollege / Thematic seminar (10 EC)

Als je in het buitenland een onderzoekscollege volgt dat qua niveau equivalent is aan het themacollege (hiervoor dient een beargumenteerd verzoek te worden ingediend bij de examencommissie), kun je bij terugkomst in het tweede semester het themacollege vervangen door 10 EC aan cursussen uit één disciplinair pakket.

Heb je in het buitenland geen vervangende cursus gevolgd, haal je het themacollege van 10 EC in het 2e semester in.

GLTC

Interdisciplinair
  werkcollege (5 EC)

Latijnse Letterkunde 3: Lyriek (2,5 EC)

Griekse Letterkunde 3: Hellenistische poëzie (2,5 EC)

 • Interdisciplinair werkcollege dient te worden vervangen door het Gevorderd bachelorwerkcollege Grieks en Latijn (5 EC).
 • De twee letterkundecursussen kunnen na toestemming van de examencommissie door vergelijkbare cursussen Latijn en Grieks uit het buitenland worden vervangen. Als je ze in het buitenland hebt vervangen, kies je in het tweede semester voor 5 EC cursussen uit een disciplinair pakket.

Volg je in het buitenland geen vergelijkbare cursussen, heb je twee opties:

 1. Je volgt
  (i) de cursus Vroegchristelijk Grieks en Latijn voor 5 EC of
  (ii) stelt een vrij pensum samen voor 5 EC of
  (iii) volgt de helft van de cursus Vroegchristelijk Grieks en Latijn voor 2,5 EC in combinatie met een vrij pensum van 2,5 EC.
  NB: De keuze dient ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de examencommissie.
 2. Je dient een verzoek in bij de examencommissie om de twee gemiste cursussen uit het eerste semester in het tweede semester met 5 EC aan cursussen Grieks en Latijn van elders te mogen vervangen.

Kunstgeschiedenis

- Parijs, hoofdstad van de moderniteit? Werkgroep en excursie
 (10 EC)

Deze cursus hoeft niet te worden ingehaald in het 2e semester. Je kiest voor 10 EC cursussen uit één disciplinair pakket.

NTC

Onderzoeksseminar Medium en materialiteit in de Nederlandstalige literatuur, 1800 tot heden (5 EC)

- Statistiek (5 EC)

Het Onderzoeksseminar vervang je door Autonomie in de Nederlandstalige literatuur (5 EC).

Ter vervanging van Statistiek dien je een andere statistiekcursus te volgen, zoals MAN-BPRA146 Onderzoeks- en Interventiemethodologie B (6 EC).
Let op: de Managementfaculteit hanteert op strikte inschrijfdeadlines!

RTC Frans i.v.m. buitenlandminor en educatieve minor is het majoronderwijs verschoven naar sem. 2

- Tendances actuelles de la recherche (5 EC)
Séminaire de recherche* (5 EC)

*Deze cursus, die je ook in je B2 al volgt, zal elk jaar een ander onderwerp behandelen: je krijgt dus geen herhaling van de cursus uit B2.

RTC Spaans

i.v.m. buitenlandminor en educatieve minor is het majoronderwijs verschoven naar sem. 2

- La cultura de los derechos humanos en el mundo hispánico (5 EC)
- Historia y cultura de las drogas en el mundo hispánico (5 EC)

TW

Pragmatiek (5 EC)

- Stage (5 EC)

Als je naar het buitenland gaat, volg je de Stage op een ander moment in het jaar en volg je ter vervanging van Pragmatiek een van de hieronder genoemde cursussen, waarbij alleen cursussen gekozen mogen worden die niet al eerder zijn gevolgd:

 • Spraak, stem, gehoor (5 EC)
 • Leren en onderwijzen van NT2 (5 EC)
 • Geletterdheid (5 EC)
 • Akoestische fonetiek (5EC)
 • Artificial Intelligence in Action (5 EC)
 • Interculturele Communicatie (5 EC)
 • Interactie-analyse (5 EC)

*Uitzondering op deze regel is de opleiding Romaanse talen en culturen; daar vindt geen majoronderwijs in het eerste semester plaats.