Zoek in de site...

Stage bij bedrijf of organisatie

Je kunt ervoor kiezen om de denktank een individuele invulling te geven en te kiezen voor een individuele stage bij een bedrijf of organisatie. Tijdens die stage werk je aan dezelfde leerdoelen als tijdens de denktank en ga je dus aan de slag met een maatschappelijk vraagstuk van de organisatie of het bedrijf dat gerelateerd is aan het thema van je minor. Neem voor inspiratie van mogelijke vraagstukken binnen jouw minor een kijkje in de cursusbeschrijving van de denktank.Studenten met onderzoeksinteresse en eventueel ambities richting de Research Master kunnen ook de denktank ook invullen met een onderzoeksstage.

Ingangsvoorwaarde

Tijdpad

Let op: als je een individuele invulling overweegt, hou dan rekening met het tijdpad. Het regelen van een individuele invulling kost minimaal 2 tot 3 maanden en vraagt om het indienen van een verzoek bij de examencommissie. Dit verzoek moet voor een stage in het eerste semester uiterlijk 15 juli ingediend zijn en voor een stage in het tweede semester uiterlijk 15 december. Je vindt een stappenplan op de website van Career Service.

Eisen

Aan de individuele invulling van de denktank besteed je - net als aan de denktank - 280 uur. Dit is inclusief het opstellen van en werken aan het projectplan, het portfolio en het eindproduct. De verhouding meewerken in het bedrijf of de organisatie vs. werken aan je projectplan kan per student verschillen, maar zet bij de gesprekken met de stageaanbieder in op min. 70% van de tijd werken aan het maatschappelijk vraagstuk. Vraag dus ook echt aan je contactpersoon welk vraagstuk bij hen leeft; dat vergroot de bereidheid om jou tijd te geven hieraan te werken.

Houd de onderstaande checklist bij de hand tijdens het vinden van een stageplaats:

 • Kan ik met mijn beoogde stageplaats alle in de onderstaande tabel genoemde leerdoelen bereiken?
 • Past het maatschappelijke vraagstuk en de daaraan gekoppelde onderzoeksvraag waar ik mee aan de slag ga tijdens mijn stage bij het thema van mijn minor?
 • Bedraagt de omvang van mijn stage (incl. de afronding) 280 uur?

Leerdoelen

Leerdoelen denktank en individuele stage

Afronding en beoordeling

 1. Projectplan & portfolio (ca. 4800 woorden)
  Net als in de denktank werk je ook bij de individuele stage aan een maatschappelijk vraagstuk. Gebruik een projectplan om inzichtelijk te maken uit welke stappen het project bestaat: wat moet wanneer gebeuren?
  Het is bij projectmatig werken van belang dat van ieder deelproject wordt afgesproken wat de doelen ervan zijn, wanneer deze behaald dienen te worden (tijdpad) en wat daarvoor nodig is. Onthoud daarbij dat het projectplan een dynamisch document is, dat tussentijds zal moeten worden bijgesteld en aangepast.
  Voor zowel het projectplan als voor het tijdpad zijn formats beschikbaar (zie hieronder). De documentatie die laat zien dat je een tussenstap hebt gezet of een product/deelproject hebt afgerond bundel je in een portfolio, waar je tijdens je stage aan werkt en wat de basis vormt voor het overleg met de docentbegeleider van de RU. Meer informatie over de inhoud van het portfolio vind je in het Factsheet (docx, 33 kB).
 1. Eindproduct
  Met behulp van het projectplan en de deelprojecten kom je tot een antwoord op het maatschappelijke vraagstuk dat speelt bij je stagebedrijf of -organisatie. Het eindproduct is het antwoord op die vraag en de vorm waarin je dat uiteindelijk aan jouw stagebedrijf of -organisatie terugkoppelt. De precieze vorm hangt dus af van de vraag en wensen van jouw stagebedrijf of -organisatie.

Omdat bij (de individuele invulling van) de denktank het proces van samenwerking, probleemverkenning en ontwikkeling van een eindproduct minstens even belangrijk is als het resultaat, wordt de stage beoordeeld met een voldaan/niet voldaan. Je krijgt dus geen cijfer.