Zoek in de site...

Disciplinaire pakketten

Elke student kan voor een disciplinair pakket kiezen. Dit houdt in dat je cursussen volgt bij een andere opleiding dan je eigen. Elk disciplinair pakket bevat een selectie uit het majoraanbod van een van de Letterenopleidingen en is bestemd voor studenten van buiten die opleiding (met inachtneming van eventuele ingangseisen).

De disciplinaire pakketten binnen de Faculteit der Letteren zijn:


Wil je een disciplinair pakket bij een andere faculteit of universiteit volgen? Dien dan tijdig een verzoek in bij de examencommissie.

Let op:

  • Het is helaas niet mogelijk om bij de roostering van de cursussen uit de disciplinaire en interdisciplinaire pakketten bij voorbaat rekening te houden met je persoonlijke collegerooster. Je kunt een cursus dus alleen volgen als je rooster het toelaat. Als je hierbij tegen problemen aanloopt, neem dan contact op met je studieadviseur.
  • Het is alleen toegestaan cursussen uit twee of meer disciplinaire pakketten te combineren als het gaat om cursussen die tot dezelfde discipline gerekend kunnen worden (bijv. de combinatie van een cursus over Franse geschiedenis uit het disciplinaire pakket Frans met cursussen uit het disciplinaire pakket Geschiedenis). Hiervoor is goedkeuring van de examencommissie nodig. 
    Als je geïnteresseerd bent in een interdisciplinair pakket, kijk dan welk pakket jouw minor aanbiedt (n.v.t. bij de buitenlandminor en educatieve minor).
  • Bij sommige opleidingen is het ook mogelijk in de keuzeruimte extra keuzecursussen van je eigen opleiding te volgen (bijv. Taalwetenschap) of cursussen van een andere specialisatie (Engels - Amerikanistiek).