Zoek in de site...

Disciplinair pakket Duitse Taal en Cultuur

Contactpersoon: Dr. Sabine Jentges
Toegankelijk voor: Studenten van alle opleidingen met uitzondering van studenten DTC en – bij een aantal vakken – studenten CIW met Duits, wanneer de cursus een verplicht onderdeel is van hun major. Het benodigde ingangsniveau Duits is per cursus vastgesteld. Het minor pakket wordt samengesteld in overleg met de studieadviseur en/of de minorcoördinator
Ingangseisen: Zie ingangseisen per cursus

Inhoud

Duits wordt gezien als één van de belangrijkste wereldtalen. Kennis van het Duits en van Duitsland is belangrijk voor het bedrijfsleven, de overheid, voor vele werkomgevingen in de grensregio en vaak ook in de wetenschappelijke wereld. In dit pakket staan de Duitse cultuur en de Duitse taal centraal. Dat wil zeggen dat de Duitse cultuur zowel uit (cultuur)historisch als uit linguïstisch perspectief wordt belicht. Studenten vergroten hun kennis van de Duitse taal en krijgen inzicht in verschillende aspecten van de Duitstalige cultuur en maatschappij, in heden en verleden.

Een heel aantal cursussen kun je ook als luistertaalcursus volgen. Dat houdt in dat studenten die wel over voldoende receptieve kennis van het Duits beschikken om teksten te kunnen lezen en de colleges te kunnen volgen, maar wiens spreek- en schrijfvaardigheid in het Duits niet zo goed is, de mogelijkheid krijgen om bij deze cursussen de opdrachten, presentaties, mondelingen, tentamens en werkstukken in het Nederlands of Engels te maken. Bij tentamens is de vraagstelling dan in het Duits en mag je in het Nederlands of Engels  antwoorden. Als je belangstelling hebt en zelf denkt dat je voldoende receptieve vaardigheid bezit, neem dan contact op met de cursuscoördinator van de betreffende cursus. Klik hier voor een zelftest Duits.

Kies je voor dit disciplinaire pakket, kies dan voor 20 EC cursussen uit de onderstaande lijst.

LET OP:

  • Het is helaas niet mogelijk om bij de roostering van de cursussen uit de disciplinaire en interdisciplinaire pakketten bij voorbaat rekening te houden met je persoonlijke collegerooster. Je kunt een cursus dus alleen volgen als je rooster het toelaat. Als je hierbij tegen problemen aanloopt, neem dan contact op met je studieadviseur.
  • Studeer je IBC Duits, houd er dan rekening mee dat je in de keuzeruimte geen cursussen mag kiezen die tot het verplichte deel van jouw eigen opleiding behoren. Dat geldt ook als de cursus die door DTC wordt aangeboden weliswaar een andere cursuscode heeft maar inhoudelijk overlapt met een majorcursus. Raadpleeg bij twijfel de examencommissie.