Zoek in de site...

Disciplinair pakket Franse Taal en Cultuur (French)

Contactpersoon: dr. Maaike Koffeman
Toegankelijk voor: Studenten van alle opleidingen
Ingangseisen:

VWO Frans

Inhoud

De hieronder genoemde cursussen bieden een intensieve training in de taalvaardigheid Frans en een grondige kennismaking met de cultuur, geschiedenis en literatuur van de Franstalige wereld. Bijna alle cursussen worden in het Frans gedoceerd, maar een heel aantal cursussen kun je ook als luistertaalcursus volgen. Dat houdt in dat studenten die wel over voldoende receptieve kennis van het Frans beschikken om teksten te kunnen lezen en de colleges te kunnen volgen, maar wiens spreek- en schrijfvaardigheid in het Frans niet zo goed is, de mogelijkheid krijgen om bij deze cursussen de opdrachten, presentaties, mondelingen, tentamens en werkstukken in het Nederlands of Engels te maken. Bij tentamens is de vraagstelling dan in het Frans en mag je in het Nederlands of Engels antwoorden. Als je belangstelling hebt en zelf denkt dat je voldoende receptieve vaardigheid bezit, neem dan contact op met de cursuscoördinator van de betreffende cursus. Klik hier voor een zelftest Frans.

Kies je voor dit disciplinaire pakket, kies dan voor 20 EC cursussen uit de onderstaande lijst.

Franse taal en cultuur

Code

Cursus

Luistertaal

Periode

Aantal EC

LET-RTCBF120

Quêtes identitaires dans la culture populaire

X

1

5

LET-RTCBF220

Litérature et politique

X

1

5

LET-RTCBF107

La France au XXIe siècle

X

1

5

LET-LET200

De academicus voor de klas

1&2

5

LET-RTCBF119

La boîte à outils du français

1&2

5

LET-RTCBF111

Langue, culture et société

X

2

5

LET-RTCBF105

Histoire de la culture française 1

X

2

5

LET-RTCBF217

De francofone Afrikaanse roman (in vertaling)

2

5

LET-RTCBF221

Culture and Power in the French-Speaking World

3

5

LET-RTCBF115

Compétences langagières avancées 1

3

5

LET-RTCBF106

Histoire de la culture française 2

X

3

5

LET-RTCBF216-B

Séminaire de recherche 4 5

LET-RTCBF116

Compétences langagières avancées 2

4

5

LET-RTCBF110

Sur les traces de la langue française

X

4

5

LET OP:

  • Het is helaas niet mogelijk om bij de roostering van de cursussen uit de disciplinaire en interdisciplinaire pakketten bij voorbaat rekening te houden met je persoonlijke collegerooster. Je kunt een cursus dus alleen volgen als je rooster het toelaat. Als je hierbij tegen problemen aanloopt, neem dan contact op met je studieadviseur.
  • Studeer je IBC Frans, houd er dan rekening mee dat je in de keuzeruimte geen cursussen mag kiezen die tot het verplichte deel van jouw eigen opleiding behoren. Dat geldt ook als de cursus die door de opleiding Frans wordt aangeboden weliswaar een andere cursuscode heeft maar inhoudelijk overlapt met een majorcursus (primair de taalvaardigheidscursussen Compétences langagières). Raadpleeg bij twijfel de examencommissie.