Zoek in de site...

Disciplinair pakket Kunstgeschiedenis

Contactpersoon: dr. Bram de Klerck
Toegankelijk voor: Studenten van alle opleidingen, mits wordt voldaan aan de ingangseisen op cursusniveau.
Ingangseisen: Zie ingangseisen per cursus

Inhoud

Dit pakket biedt een staalkaart van onderwerpen en periodes, methodes en benaderingen die de Kunstgeschiedenis te bieden heeft. Daarmee wordt studenten de mogelijkheid geboden zich te oriënteren op de diverse mogelijkheden van het vakgebied, of hun kennis en inzicht te vergroten. Studenten kunnen, met inachtneming van de ingangsvoorwaarden van de afzonderlijke cursussen, het pakket naar eigen inzicht samenstellen, al dan niet in aansluiting op hun eigen hoofdstudie of ter voorbereiding op een masteropleiding.

Kies je voor dit disciplinaire pakket, kies dan voor 20 EC cursussen uit de onderstaande lijst.

Code

Cursus*

Periode

Aantal EC

LET-KGB1110

Middeleeuwse werelden 1: beeldende kunst van 400-1400

1

5

LET-KGB205

De kunst van het kijken: beeldlezen

1

5

LET-KGB294

Het veranderende landschap: kunst, architectuur en klimaatverandering

1

5

LET-KGB245

Toegepaste kunst

1

5

LET-KGB703

Fake or fortune: onderzoek naar authenticiteit en vervalsing

1

5

LET-KGB291

Art and Resistance in Latin America

1&2

5

LET-KGB275

American Art

1&2

5

LET-LET200

De academicus voor de klas

1&2

5

LET-KGB704

Fotografie: geschiedenis en gezichtspunten

1&2

5

LET-KGB280

Kunst, wetenschap en ontdekkingsdrift in de 17e eeuw

2

5

LET-KGB1710

Architecture from Late Antiquity to the Renaissance

2

5

LET-KGB1210

De visuele cultuur van de renaissance

3

5

LET-KGB1220

Realisme en illusionisme: De lange zeventiende eeuw

3

5

LET-KGB709

Kunst voor 1500

3

5

LET-KGB1720

Architecture from 1600-present

4

5

LET-KGB1350A

De geboorte van de moderniteit: Kunst van de lange negentiende eeuw

4

5

LET-KGB1400A

Tussen Autonomie en Activisme: Kunst van de 20ste Eeuw tot Nu

4

5

LET-KGB293

Asian Architecture: Exchange and Globalization

4

5

LET OP: Het is helaas niet mogelijk om bij de roostering van de cursussen uit de disciplinaire en interdisciplinaire pakketten bij voorbaat rekening te houden met je persoonlijke collegerooster. Je kunt een cursus dus alleen volgen als je rooster het toelaat. Als je hierbij tegen problemen aanloopt, neem dan contact op met je studieadviseur.