Zoek in de site...

Educatieve minor: major- of keuzecursus(sen) in semester 2

Terwijl jij in het eerste semester onderwijs volgt bij de Radboud Docentenacademie en stage loopt, volgen je studiegenoten naast hun minorcursussen ook een of twee cursussen (totaal 10 EC) van jouw eigen opleiding.

In onderstaand schema kun je zien of je deze cursussen in het tweede semester moet inhalen of dat je een of meerdere keuzecursussen uit één disciplinair pakket kunt kiezen.

LET OP: Controleer of alle cursussen op de juiste plek in je SVO staan. Is dat niet het geval, stuur dan een mail naar het STIP (stip@let.ru.nl), waarin je aangeeft welke cursus(sen) ter vervanging van het majoronderwijs uit het eerste semester dienen en welke je inbrengt in de keuzeruimte van je minor (10 EC).
Wil je ter vervanging van het majoronderwijs of in de keuzeruimte cursussen inbrengen die niet in één en hetzelfde pakket zitten OF cursussen van een andere faculteit/universiteit, dien dan een verzoek in bij de examencommissie (aangepast disciplinair pakket).

Staat hierboven aangegeven dat er een verzoek bij de examencommissie nodig is, dien dan eerst een dergelijk verzoek in. Bij de verwerking van het officiële besluit van de examencommissie word je SVO aangepast.

Bacheloropleiding

Gemist onderwijs in semester 1

Gevolgen voor semester 2

ELC

Research Seminar English Language and Culture (5 EC)

-  Fools and Furies: The Early Modern Stage (5 EC)

Deze 2 cursussen hoeven niet te worden ingehaald in het 2e semester. Je kiest voor 10 EC cursussen uit één disciplinair pakket.

American Studies

- Comparative Pragmatics and Information Structure (5 EC)

- Research Seminar: Politics and Cultures of the Black Freedom Struggle (5 EC)

Deze 2 cursussen hoeven niet te worden ingehaald in het 2e semester. Je kiest voor 10 EC cursussen uit één disciplinair pakket.

DTC

- Autor und Werk (5 EC)

- Sprachenlernen in Theorie und Praxis (5 EC)

Deze 2 cursussen hoeven niet te worden ingehaald in het 2e semester. Je kiest voor 10 EC cursussen uit één disciplinair pakket.

Geschiedenis & CEH

- Themacollege / Thematic seminar (10 EC)

Het themacollege van 10 EC moet in het 2e semester ingehaald worden.

GLTC

Interdisciplinair werkcollege (5 EC)

Latijnse Letterkunde 3: Lyriek (2,5 EC)

- Griekse Letterkunde 3: Hellenistische poëzie (2,5 EC)

 • Interdisciplinair werkcollege dient te worden vervangen door het Gevorderd bachelorwerkcollege Grieks en Latijn (5 EC).
 • Ter vervanging van de twee andere cursussen zijn er twee opties:
 1. Je volgt
  (i) de cursus Vroegchristelijk Grieks en Latijn voor 5 EC of
  (ii) stelt een vrij pensum samen voor 5 EC of
  (iii) volgt de helft van de cursus Vroegchristelijk Grieks en Latijn voor 2,5 EC in combinatie met een vrij pensum van 2,5 EC.
  NB: De keuze dient ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de examencommissie.
 2. Je dient een verzoek in bij de examencommissie om de twee gemiste cursussen uit het eerste semester in het tweede semester met 5 EC aan cursussen Grieks en Latijn van elders te mogen vervangen.

NTC

Onderzoeksseminar Medium en materialiteit in de Nederlandstalige literatuur, 1800 tot heden (5 EC)

- Statistiek (5 EC)

Het Onderzoeksseminar vervang je door I made the Devil do it: Conjuring Spirits in Late Medieval England (5 EC).

Ter vervanging van Statistiek volg je Onderzoeksvaardigheden 1: Surveys & Databeschrijving (LET-CIWB159)

RTC Frans

i.v.m. buitenlandminor en educatieve minor is het majoronderwijs verschoven naar sem. 2

- Tendances actuelles de la recherche (5 EC)
Séminaire de recherche* (5 EC)

*Deze cursus, die je ook in je B2 al volgt, zal elk jaar een ander onderwerp behandelen: je krijgt dus geen herhaling van de cursus uit B2.

RTC Spaans

i.v.m. buitenlandminor en educatieve minor is het majoronderwijs verschoven naar sem. 2

- La cultura de los derechos humanos en el mundo hispánico (5 EC)
- Historia y cultura de las drogas en el mundo hispánico (5 EC)