Zoek in de site...

Studenten gestart vóór 2018

Ben je vóór september 2018 met de bachelor begonnen, dan volg je twee minoren (samen 30 EC). Hieronder vind je alle algemene regels op een rij. Klik rechts voor meer informatie over het minoraanbod.


Hier vind je een overzicht van alle minoren (oude stijl).

Regels

  • Je kiest twee minoren van elk 15 ec of één minor van 30 ec uit het aanbod in de minorgids.
  • De keuze van de minoren uit het aanbod is geheel vrij, met het voorbehoud dat je moet voldoen aan eventuele ingangseisen op minor- en cursusniveau.
  • Je mag met ingang van collegejaar 2020-2021 twee vrije minoren samenstellen. Een vrije minor moet worden goedgekeurd door de examencommissie.
  • Je mag maximaal 15 ec aan propedeusecursussen kiezen bij de invulling van je minorruimte.
  • Een minor die buiten de Faculteit der Letteren of de FFTR wordt gevolgd, geldt als vrije minor.
  • Het is toegestaan meerdere minoren in het buitenland te volgen. Deze zogenaamde buitenlandminoren tellen niet als vrije minor.
  • Je schrijft je zowel in voor een minor als totaalpakket als voor de afzonderlijke cursussen. De inschrijving voor minoren vindt tegelijk plaats met de inschrijving voor cursussen (lees meer).

Overgangsregeling

Als je tussen september 2014 en september 2017 bent begonnen aan je bacheloropleiding, volg je twee minoren (samen 30 ec). De regels vind je hier.
Omdat met ingang van 2020-2021 de facultaire minoren niet meer worden aangeboden, kun je bij de examencommissie een beargumenteerd verzoek indienen om de nog niet behaalde cursus(sen) te vervangen door een andere cursus, mits deze inhoudelijk past bij de betreffende minor. Daarmee zou je de facultaire minor alsnog af kunnen ronden.
Je kunt ook de reeds behaalde cursus(sen) inzetten in een andere (bijvoorbeeld een vrije) minor, of in de extracurriculaire ruimte opnemen. Ook daarvoor dien je een beargumenteerd verzoek in bij de examencommissie.