Zoek in de site...

Soorten minoren

Soorten minoren

Voor studenten die vóór september 2018 zijn gestart in het 1e jaar van de bachelor worden in 2023-2024 nog de volgende soorten minoren aangeboden:

1. interfacultaire minoren (15 EC)
2. de stageminor (15 EC)
3. de buitenlandminor (15 of 30 EC)
4. de educatieve minor (30 EC)
5. de vrije minor (15 of 30 EC)

Daarnaast zijn er brugprogramma's.

Interfacultaire minoren

Dit zijn minoren die in samenwerking met andere faculteiten worden aangeboden

Kies je voor een interfacultaire minor, hoef je daarvoor geen zgn. ‘vrije minor' (zie hieronder) in te zetten.

Stageminor

De inhoud van de stage is afhankelijk van de afspraken die met een stagebiedende organisatie worden gemaakt na goedkeuring door de opleiding. De organisatie van de stageminor is ondergebracht bij Career Service Letteren.

Buitenlandminor

Deze minor wordt ingevuld met onderwijs van een buitenlandse universiteit. De organisatie van deze minor is ondergebracht bij het International Office Letteren.

Educatieve minor

De Radboud Docenten Academie verzorgt een educatieve minor van 30 EC die in het eerste semester van het derde jaar van de bachelor kan worden gevolgd. Aan deze educatieve minor is, in combinatie met het bachelordiploma, een beperkte tweedegraads bevoegdheid voor het voortgezet onderwijs verbonden, waarmee les gegeven kan worden in de onderbouw van havo en vwo en in het vmbo-t. Deze minor bestaat voor de helft uit een stage.
Als je kiest voor deze minor kun je door de examencommissie worden vrijgesteld van een verplicht buitenlandverblijf en kun je in overleg met de studieadviseur (onder goedkeuring van de examencommissie) een oplossing zoeken voor de programmering van het majoronderwijs van dat semester.
De organisatie van de educatieve minor is in handen van de Radboud Docenten Academie.

Vrije minor

Met ingang van collegejaar 2020-2021 mag je twee minoren zelf samenstellen uit cursussen binnen en/of buiten de faculteit. Dit zijn zogenaamde ‘vrije minoren'. Een vrije minor moet worden goedgekeurd door de examencommissie. Een vrije minor omvat 15 EC of 30 EC, vormt een inhoudelijk samenhangend en afgerond geheel en bestaat uit zowel inleidende als verdiepingscursussen.

Ook hier geldt dat je maximaal 15 EC aan propedeusecursussen mag kiezen bij de invulling van je minoren (van de 30 EC).

Je kunt je vrije minor ook inrichten met (delen van) een thematische minor. Klik hier voor meer informatie over de thematische minoren.

Je kunt ook cursussen kiezen uit een van de disciplinaire pakketten. Elke bacheloropleiding van de faculteit biedt één pakket aan. Het pakket bevat een selectie uit het majoraanbod van die opleiding en is bestemd voor studenten van buiten de opleiding (met inachtneming van eventuele ingangseisen). Let er daarbij wel op dat je niet meer dan 15 EC aan propedeusecursussen kiest.

Brugprogramma's

Je kunt je minorruimte gebruiken om je inhoudelijk voor te bereiden op de master, vooral als je een Letterenmaster wilt gaan volgen die niet direct aansluit op je bacheloropleiding. Meer informatie vind je hier.