Zoek in de site...

Thematische minor

De Faculteit der Letteren biedt verschillende thematische minoren aan, die allemaal een actueel en maatschappelijk thema hebben. Zo kun je je kennis over dit thema verbreden of verdiepen.

Programma

Elke thematische minor bestaat uit drie vaste onderdelen:

  • Themacursus (5 EC): je krijgt een introductie op het thema van de minor, met als doel een theoretische basis te leggen.
  • Wetenschap en Samenleving / Academia and Society (5 EC): je gaat in op relevante maatschappelijke debatten gerelateerd aan het thema van de minor en je krijgt inzicht in de uiteenlopende mogelijkheden die een geesteswetenschappelijke opleiding je op de arbeidsmarkt biedt.
  • Denktank (10 EC): je gaat met een groepje van 6-8 studenten aan de slag met een vraagstuk van een bedrijf of instelling. Je kunt ook kiezen voor een individuele- of onderzoeksstage
    Let op: de themacursus moet behaald zijn om aan de denktank van de betreffende thematische minor te mogen deelnemen. Daarnaast wordt het ook zeer sterk aanbevolen dat je de cursus Wetenschap en Samenleving gevolgd hebt voordat je aan de denktank deelneemt.

Naast de vaste onderdelen volg je voor 20 EC keuzecursussen. Je kiest dan vakken uit een interdisciplinair of disciplinair pakket.

Interdisciplinair pakket

Als je voor het interdisciplinaire pakket van je minor kiest, volg je voor 20 EC cursussen die allemaal nauw samenhangen met het thema van je minor.

  • Als er binnen een minor meerdere interdisciplinaire pakketten aangeboden worden, mag je cursussen uit de verschillende interdisciplinaire pakketten van die minor combineren.
  • Je mag uit een interdisciplinair pakket geen cursussen kiezen die tot het verplichte deel van jouw eigen opleiding behoren.

Disciplinair pakket

Als je kiest voor een disciplinair pakket volg je voor 20 EC cursussen bij één opleiding (binnen of buiten de Faculteit der Letteren). Een overzicht van de disciplinaire pakketten binnen onze eigen faculteit vind je hier.

Brugprogramma

Studeer je aan de Faculteit der Letteren en wil je een Letterenmaster volgen waarvoor je niet automatisch toelaatbaar bent o.b.v. je majoropleiding? In sommige gevallen kun je je minorruimte gebruiken om je inhoudelijk voor te bereiden op de master. Klik hier om meer te lezen.

Mogelijk B3-programma met een thematische minor

Mogelijk B3-programma thematische minor

* Sommige opleidingen bieden in het eerste semester slechts 1 majorcursus (= onderwijs van jouw eigen opleiding) aan. De tweede majorcursus vindt plaats in het tweede semester.
De opleiding Romaanse Talen en Culturen biedt het majoronderwijs uitsluitend in het tweede semester aan.