Zoek in de site...

Conflict en Coöperatie in de Mediterrane Wereld

Wie nu het nieuws volgt, ziet in het Middellandse Zeegebied vooral politieke en religieuze spanningen, regionalisme, een burgeroorlog en een tragische vluchtelingencrisis. Maar is de mediterrane wereld nou voornamelijk een kruispunt van botsende beschavingen of juist het podium van culturele uitwisselingen en wederzijdse beïnvloeding? Waar politici en opiniemakers vaak de verschillen benadrukken, ontwikkel jij een genuanceerde visie op de onderlinge verhoudingen. Die kennis is hard nodig bij actuele (politieke) kwesties over Europa, Noord-Afrika en het Midden Oosten.

Kernvraag: Wat is Europa? Hoe kan sociale cohesie in een cultureel en religieus diverse samenleving bevorderd worden? Wat is het geheim van veerkrachtige samenlevingen?
Minorcoördinator: Dr. Erika Manders (erika.manders@ru.nl)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vaste onderdelen

Lees meer over de denktank, individuele stage bij een bedrijf of organisatie en onderzoeksstage.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Keuzecursussen (20 EC)

Naast de vaste onderdelen kies je voor 20 EC keuzecursussen. Er zijn twee mogelijkheden om deze ruimte in te vullen:

  1. Je kiest een disciplinair pakket, waarbij je voor 20 EC cursussen volgt bij één opleiding. Een overzicht van de disciplinaire pakketten vind je hier.
  2. Je kiest voor 20 EC cursussen uit het hieronder opgenomen interdisciplinaire pakket van de minor Conflict en Coöperatie in de Mediterrane Wereld. Dit pakket bestaat uit cursussen van meerdere opleidingen van de Letterenfaculteit (en ook van andere faculteiten van de Radboud Universiteit), die allemaal nauw samenhangen met het thema van deze minor.

Let op!

  • Wil je wijzigingen aanbrengen in de keuzecursussen van de minor of je keuzeruimte elders (andere faculteit of universiteit) invullen, moet je zes werkweken voor de start van de minor een gemotiveerd verzoek indienen bij de examencommissie. Bij interdisciplinaire pakketten toetst de examencommissie of deze wijzigingen passen binnen het thema van de minor en bij disciplinaire pakketten of er sprake is van disciplinaire samenhang.
  • Kies je een of meerdere cursussen die door een andere faculteit worden aangeboden, houd er dan rekening mee dat zij mogelijk andere inschrijfdeadlines voor cursusinschrijvingen hanteren. Kijk op de STIP-pagina van de betreffende faculteit en/of de OER van de betreffende opleiding voor meer informatie.
  • Het is helaas niet mogelijk om bij de roostering van de cursussen uit de disciplinaire en interdisciplinaire pakketten bij voorbaat rekening te houden met je persoonlijke collegerooster. Je kunt een cursus dus alleen volgen als je rooster het toelaat. Als je hierbij tegen problemen aanloopt, neem dan contact op met je studieadviseur.

* Deze 3 cursussen uit de MENA module zijn – in tegenstelling tot de informatie in de studiegidstekst – zonder meer toegankelijk voor Letterenstudenten. Je hoeft voor deze cursussen dus geen motivatiebrief aan te leveren.