Zoek in de site...

Cultureel Erfgoed en Publiek

Wat vertellen sporen van vroeger over het nu? Hoe houd je het verleden levend? Je duikt in de cultuur, kunst, literatuur en architectuur van een specifieke periode en leert hoe je je bevindingen vertaalt naar de praktijk. Specialisten uit musea, archieven, bibliotheken en erfgoedinstellingen leren je hoe je historische kennis kunt vertalen naar bijvoorbeeld een kunstproject, tentoonstelling of educatieve website.

Kernvraag: Hoe houd je het verleden levend?

Minorcoördinatoren: Dr. Jan Dirk Baetens (jandirk.baetens@ru.nl) & prof. dr. Stephan Mols (stephan.mols@ru.nl)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vaste onderdelen

Code Cursus Periode Aantal EC
LET-LETMI-TH03 Themacursus: Cultureel Erfgoed en Publiek 1 5
LET-LETMI-RF03 Cultureel Erfgoed en Publiek: Wetenschap en Samenleving 2 5
LET-LETMI-DT03 Denktank: Cultureel Erfgoed en Publiek 3&4 10

Lees meer over de denktank, individuele stage bij een bedrijf of organisatie en onderzoeksstage.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Keuzecursussen (20 EC)

Naast de vaste onderdelen kies je voor 20 EC keuzecursussen. Er zijn twee mogelijkheden om deze ruimte in te vullen:

 1. Je kiest een disciplinair pakket, waarbij je voor 20 EC cursussen volgt bij één opleiding. Een overzicht van de disciplinaire pakketten vind je hier.
 2. Je kiest voor 20 EC cursussen uit de hieronder opgenomen interdisciplinaire pakketten van de minor Cultureel Erfgoed en Publiek. Elk pakket bestaat uit cursussen van meerdere opleidingen van de Letterenfaculteit, die allemaal nauw samenhangen met het thema van deze minor. Zo kun je je binnen deze minor ontwikkelen tot een interdisciplinair specialist in het cultureel erfgoed van een bepaalde periode, maar je mag ook kiezen voor verbreding door cursussen uit meerdere hieronder opgenomen interdisciplinaire pakketten te combineren.
  1. Interdisciplinair pakket 1: Oudheid
  2. Interdisciplinair pakket 2: Middeleeuwen
  3. Interdisciplinair pakket 3: Vroegmoderne tijd
  4. Interdisciplinair pakket 4: de 19e eeuw
  5. Interdisciplinair pakket 5: de 20e en 21e eeuw

Let op!

 • Wil je wijzigingen aanbrengen in de keuzecursussen van de minor of je keuzeruimte elders (andere faculteit of universiteit) invullen, moet je zes werkweken voor de start van de minor een gemotiveerd verzoek indienen bij de examencommissie. Bij interdisciplinaire pakketten toetst de examencommissie of deze wijzigingen passen binnen het thema van de minor en bij disciplinaire pakketten of er sprake is van disciplinaire samenhang.
 • Kies je een of meerdere cursussen die door een andere faculteit worden aangeboden, houd er dan rekening mee dat zij mogelijk andere inschrijfdeadlines voor cursusinschrijvingen hanteren. Kijk op de STIP-pagina van de betreffende faculteit en/of de OER van de betreffende opleiding voor meer informatie.
 • Alle met LUISTERTAAL gemarkeerde cursussen kunnen ook in de luistertaalvariant gevolgd worden. Beschik je over voldoende receptieve kennis van de voertaal van de cursus om teksten te kunnen lezen en de colleges te kunnen volgen, maar is je spreek- en schrijfvaardigheid niet zo goed, dan kun je bij deze cursussen de opdrachten, tentamens en werkstukken in het Nederlands of Engels maken (vraagstelling is wel in de voertaal). Als je belangstelling hebt, neem dan contact op met de cursuscoördinator van de cursus. 
  Klik hier voor een zelftest Duits, hier voor Frans en hier voor Spaans.
 • Het is helaas niet mogelijk om bij de roostering van de cursussen uit de disciplinaire en interdisciplinaire pakketten bij voorbaat rekening te houden met je persoonlijke collegerooster. Je kunt een cursus dus alleen volgen als je rooster het toelaat. Als je hierbij tegen problemen aanloopt, neem dan contact op met je studieadviseur.

Interdisciplinair pakket 1: Oudheid

Code

Cursus

Periode

Aantal EC

Cultuur

LET-GLTCB114

Griekse en Romeinse archeologie

1&2

5

LET-GLTCB227

Antieke Wijsbegeerte 1

1&2

5

LET-GLTCB233

Voortleven van de oudheid in de moderne tijd

1&2

5

LET-GLTCB236

Veldwerkstage Klassieke archeologie BA
Let op: slechts zeer beperkt aantal plaatsen

1-4 5

LET-GLTCB109

Meesterwerken uit de antieke Literatuur*

3&4

5

LET-GLTCB234

Identiteit in de Oudheid

3&4

5

LET-GLTCB113

Klassieke Mythologie in Tekst en Beeld

3&4

5

Grieks en Latijn

LET-GLTCB101

Griekse grammatica 1

1&2

5

LET-GLTCB103A

Griekse teksten 1

1

2,5

LET-GLTCB103B

Griekse teksten 2

2

2,5

LET-GLTCB235

Elementair Latijn
uitsluitend voor studenten die GEEN eindexamen Latijn hebben gedaan

1&2

5

LET-GLTCB105

Latijnse grammatica 1

1&2

5

LET-GLTCB107A

Latijnse teksten 1

1

2,5

LET-GLTCB107B

Latijnse teksten 2

2

2,5

LET-GLTCB102

Griekse grammatica 2

3&4

5

LET-GLTCB106

Latijnse grammatica 2

3&4

5

Interdisciplinair pakket 2: Middeleeuwen

Interdisciplinair pakket 3: Vroegmoderne tijd

Interdisciplinair pakket 4: de 19e eeuw

Interdisciplinair pakket 5: de 20e en 21e eeuw