Zoek in de site...

Het Menselijk Taalvermogen

In de minor Het Menselijk Taalvermogen komen studenten in aanraking met een aantal grote vragen binnen de moderne taalkunde en leren zij deze in verband te brengen met wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke ontwikkelingen. Het vertrekpunt is de observatie dat het menselijk taalvermogen geworteld is in zowel cognitie als cultuur. De mens is ongeëvenaard in het creëren en interpreteren van abstracte structuren; onze cognitieve vermogens op dit gebied houden de taalkunde al eeuwen bezig. Tegelijk heeft taal een belangrijke culturele component: haar elementen worden overgedragen van persoon tot persoon en van generatie op generatie. De twee gebieden ontmoeten elkaar in sociale interactie, waar taal fungeert als vehikel van ons denken ('externalisatie') en als gereedschap om samenwerking te organiseren ('coördinatie').

In de minor Menselijk Taalvermogen maak je kennis met een breed scala aan theoretische perspectieven op taal en het menselijk taalvermogen. Je leert ook over hoe fundamenteel onderzoek naar taal van pas komt in alledaagse toepassingen, zoals software voor automatisch vertalen, manieren om om te gaan met taal- en spraakproblemen, en sociale interactie met mensen en machines.

Kernvraag: Wat maakt de menselijke taal zo uniek en succesvol?
Minorcoördinator: Dr. Mark Dingemanse (mark.dingemanse@ru.nl)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vaste onderdelen

Code Cursus Periode Aantal EC
LET-LETMI-TH05 Themacursus: Het Menselijk Taalvermogen 1 5
LET-LETMI-RF05 Het Menselijk Taalvermogen: Wetenschap en Samenleving 2 5
LET-LETMI-DT05 Denktank: Het Menselijk Taalvermogen 3&4 10

Lees meer over de denktank, individuele stage bij een bedrijf of organisatie en onderzoeksstage.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Keuzecursussen (20 EC)

Naast de vaste onderdelen kies je voor 20 EC keuzecursussen. Er zijn twee mogelijkheden om deze ruimte in te vullen:

 1. Je kiest een disciplinair pakket, waarbij je voor 20 EC cursussen volgt bij één opleiding. Een overzicht van de disciplinaire pakketten vind je hier.
 2. Je kiest voor 20 EC cursussen uit de hieronder opgenomen interdisciplinaire pakketten van de minor Het Menselijk Taalvermogen. Elk pakket bestaat uit cursussen van meerdere opleidingen van de Letterenfaculteit, die allemaal nauw samenhangen met het thema van deze minor. Je mag cursussen uit meerdere hieronder opgenomen interdisciplinaire pakketten combineren.
  1. Interdisciplinair pakket 1: Taal en cognitie
  2. Interdisciplinair pakket 2: Taalvariatie en taalverandering
  3. Interdisciplinair pakket 3: Eerste- en tweedetaalverwerving

Let op!

 • Wil je wijzigingen aanbrengen in de keuzecursussen van de minor of je keuzeruimte elders (andere faculteit of universiteit) invullen, moet je zes werkweken voor de start van de minor een gemotiveerd verzoek indienen bij de examencommissie. Bij interdisciplinaire pakketten toetst de examencommissie of deze wijzigingen passen binnen het thema van de minor en bij disciplinaire pakketten of er sprake is van disciplinaire samenhang.
 • Alle met LUISTERTAAL gemarkeerde cursussen kunnen ook in de luistertaalvariant gevolgd worden. Beschik je over voldoende receptieve kennis van de voertaal van de cursus om teksten te kunnen lezen en de colleges te kunnen volgen, maar is je spreek- en schrijfvaardigheid niet zo goed, dan kun je bij deze cursussen de opdrachten, tentamens en werkstukken in het Nederlands of Engels maken (vraagstelling is wel in de voertaal). Als je belangstelling hebt, neem dan contact op met de cursuscoördinator van de cursus. 
  Klik hier voor een zelftest Duits, hier voor Frans en hier voor Spaans.
 • Het is helaas niet mogelijk om bij de roostering van de cursussen uit de disciplinaire en interdisciplinaire pakketten bij voorbaat rekening te houden met je persoonlijke collegerooster. Je kunt een cursus dus alleen volgen als je rooster het toelaat. Als je hierbij tegen problemen aanloopt, neem dan contact op met je studieadviseur.

Interdisciplinair pakket 1: Taal en cognitie

Code Cursus Periode Aantal EC
LET-TWB249 Taalontwikkelingsstoornissen 1 5
LET-TWB252 Afasie 1&2 5
LET-TWB129 Fonetiek 1&2 5
LET-NTCB221 Inleiding psycholinguïstiek 1&2 5
LET-NTCB139 Moedertaalverwerving 1&2 5
LET-TWB128 Gebarentaal en dovencultuur 2 5
LET-CIWB257 Gezondheidscommunicatie 2 5
LET-TWB251 Neurolinguïstiek 3 5
LET-TWB116 Semantiek 3&4 5
LET-TWB134 Inleiding Taal- en Spraakpathologie 3&4 5
LET-CIWB266-IBC Language and Thought 3&4 5

Interdisciplinair pakket 2: Taalvariatie en taalverandering

Code Cursus Periode Aantal EC
LET-CIWB204-IBC Cross-cultural Online Communication 1&2 5
LET-RTCBF111 Langue, culture et société LUISTERTAAL 1&2 5
LET-ETCENB211 English as a world language 1&2 5
LET-TWB137 Sociolinguïstiek 1&2 5
LET-NTCB128 Middelnederlands en Vroegnieuwnederlands 1&2 5
LET-CIWB268-IBC Foreign Languages in Advertising 2 5
LET-TWB128 Gebarentaal en dovencultuur 2 5
LET-DTCB228 Ältere deutsche Sprache und Literatur 2&3 5
LET-CIWB152 Interculturele communicatie* 3 5
LET-ETCENB215 Language change 3&4 5
LET-ETCENB104 English from old to new 3&4 5
LET-NTCB222 Taalverandering in context 3&4 5
LET-RTCBF209 Acquisition et apprentissage LUISTERTAAL 3&4 5
LET-RTCBS114 Variedades del español LUISTERTAAL 3&4 5

* Deze cursus wordt in periode 1 ook in het Engels aangeboden.

Interdisciplinair pakket 3: Eerste- en tweedetaalverwerving

Voor dit pakket kun je een keuze maken uit het disciplinaire aanbod van de opleiding Taalwetenschap, dat de volgende cursussen op het gebied van eerste- en tweedetaalverwerving bevat:

Code Cursus Periode Aantal EC
LET-NTCB139 Moedertaalverwerving 1&2 5
LET-TWB128 Gebarentaal en dovencultuur 2 5
LET-TWB138 Tweedetaalverwerving 3&4 5
LET-TWB248 Geletterdheid 3&4 5
LET-TWB228 Het leren en onderwijzen van Nederlands als tweede taal 3&4 5