Zoek in de site...

Overgangsregelingen

Doordat sommige verplichte cursussen vanwege de wijzigingen niet meer worden aangeboden in 2024-2025, zijn er een aantal overgangsregelingen geformuleerd over hoe je deze cursussen moet vervangen.

Themacursus nog niet behaald?

Heb je de themacursus van je minor nog niet behaald en wordt je minor in 2024-2025 niet meer aangeboden, dan kies je een cursus uit het interdisciplinaire pakket van je minor, gebruikmakend van de minorgids van 2023-2024.
Kanttekening: Mogelijk wordt niet iedere cursus die in het interdisciplinaire pakket genoemd wordt in 2024-2025 nog aangeboden.

Geef na 1 juli 2024 na het bekijken van de studie- en minorgids van 2024-2025 via een mail aan het STIP door met welke cursus je de eigenlijke themacursus wilt vervangen, bijv. "De themacursus Het Menselijk Taalvermogen (LET-LETMI-TH05) wil ik vervangen door de cursus Langue, culture et société (LET-RTCBF111)."

LET OP: Wordt de themacursus in aangepaste vorm nog aangeboden binnen een majoropleiding, volg je deze cursus. Op dit moment (februari 2024) is dat nog niet duidelijk. Mocht dit voor een van de themacursussen het geval zijn, zal deze informatie hier worden aangevuld.

Wetenschap & Samenleving nog niet behaald?

Heb je Wetenschap & Samenleving (incl. Study Abroad: Academia and Society (LET-LETMI-RF12)) nog niet behaald of nog niet aan deze cursus deelgenomen, dan schuif je in 2024-2025 aan bij een variant van W&S van een nog wel aangeboden thematische minor. Je kunt kiezen uit:

 1. Beleid, Organisatie en Communicatie: Wetenschap en Samenleving (LET-LETMI-RF01)
 2. Cultureel Erfgoed en Publiek: Wetenschap en Samenleving (LET-LETMI-RF03)
 3. European Culture and National Identities: Academia and Society (LET-LETMI-RF07)
 4. Diversity, Inclusion and Gender: Academia and Society (LET-LETMI-RF08)
 5. Multilingualism in Europe: Academia and Society (LET-LETMI-RF11)

Geef na 1 juli 2024 na het bekijken van de studie- en minorgids van 2024-2025 via een mail aan het STIP door met welke cursus je de eigenlijke W&S-cursus wilt vervangen, bijv. "De cursus Het Menselijk Taalvermogen: W&S (LET-LETMI-RF05) wil ik vervangen door de cursus Multilingualism in Europe: Academia and Society (LET-LETMI-RF11)."

Denktank nog niet behaald?

Heb je de denktank van je thematische minor nog niet behaald of er nog niet aan deelgenomen, schrijf je dan in voor de algemene denktank die plaatsvindt in semester 2 (LET-LETMI-DT13) óf - indien mogelijk - voor de denktank van een nog wel aangeboden thematische minor die het meest raakt aan het thema van je eigenlijke minor. Je kunt kiezen uit:

 1. Denktank / Think tank (LET-LETMI-DT13)
  Hier wordt een breed scala aan geesteswetenschappelijke onderwerpen aangeboden. 
 2. Denktank Beleid, Organisatie en Communicatie (LET-LETMI-DT01)
 3. Denktank Cultureel Erfgoed en Publiek (LET-LETMI-DT03)
 4. Think tank European Culture and National Identities (LET-LETMI-DT07)
 5. Think tank Diversity, Inclusion and Gender (LET-LETMI-DT08)
 6. Think tank Multilingualism in Europe (LET-LETMI-DT11)

Geef na 1 juli 2024 na het bekijken van de studie- en minorgids van 2024-2025 via een mail aan het STIP door met welke cursus je de eigenlijke denktankcursus wilt vervangen, bijv. "De denktank Het Menselijk Taalvermogen (LET-LETMI-DT05) wil ik vervangen door de Denktank / Think tank (LET-LETMI-DT13)."

LET OP: Heb je de themacursus óf Study Abroad: Academia and Society (LET-LETMI-RF12) al wel behaald (lees: de cursus die in 2023-2024 nog ingangsvoorwaarde was voor de denktank), dan kun je ook deelnemen aan de denktank in semester 1 (LET-LETMI-DT00).

Interdisciplinaire pakket nog niet afgerond?

Ben je begonnen aan het interdisciplinaire pakket van een minor die niet meer wordt aangeboden in 2024-2025, kun je dat pakket in 2024-2025 gewoon afronden. Maak hiervoor gebruik van de informatie over dit pakket uit de minorgids van 2023-2024.
Ben je nog niet begonnen aan dit pakket, maar was je dat wel van plan en heb je alle vaste onderdelen van de thematische minor al afgerond, geldt hetzelfde.
Kanttekening: Mogelijk wordt niet iedere cursus die in het interdisciplinaire pakket genoemd wordt in 2024-2025 nog aangeboden.

Heb je alleen de themacursus óf W&S van de thematische minor afgerond, kun je overwegen om te kiezen voor een vrije minor en de keuzeruimte van 30 EC te vullen met cursussen uit het interdisciplinaire pakket, aangevuld met de themacursus óf W&S.