Zoek in de site...

Vrije minor

Met ingang van 2024-2025 is het mogelijk om een vrije minor te volgen. Deze bestaat voor 30 EC uit samenhangende cursussen (in sem. 1 en/of 2) en een denktank van 10 EC in semester 2 (LET-LETMI-DT13).

Wat mag WEL?

 • 30 EC uit een disciplinair pakket
  Bij een disciplinair pakket volg je cursussen bij één opleiding. Een overzicht van de disciplinaire pakketten binnen onze eigen faculteit vind je hier.
 • 30 EC uit een interdisciplinair pakket van een minor die in 2023-2024 voor het laatst werd aangeboden
  Bij een interdisciplinair pakket volg je cursussen die allemaal nauw samenhangen met het thema van een minor. Heb je de themacursus óf Wetenschap en Samenleving van deze minor al behaald, mag je die hier ook inbrengen (maar dus niet allebei).
 • 30 EC aan duurzaamheidsonderwijs (cursussen met SC-label in Osiris)
 • 30 EC uit een bestaande minor of premaster van een andere faculteit van de RU of WO-instelling in Nederland*
 • 2x 15 EC PPS-modules van filosofie
 • 30 EC aan cursussen uit verwante disciplinaire pakketten
  Denk bijv. aan GES-kunstgeschiedenis; ACW-kunstgeschiedenis; taalwetenschap-Nederlands; GES-GLTC
 • Cursussen uit verschillende disciplinaire pakketten, maar met dezelfde, duidelijke focus, bijv. letterkundige of taalkundige vakken
 • 15 EC uit het ene disciplinaire pakket + 15 EC uit een ander disciplinair pakket
  Denk bijv. aan 15 EC uit het disciplinaire pakket Frans/Duits/Spaans/Nederlands + 15 EC uit het disciplinair pakket CIW/IBC

*Studenten CIW/IBC: de cursussen Marketing (MAN-BCU2008) en Cross-Cultural Management and Communication (MAN-BCU345) vertonen te veel overlap met majoronderwijs en mogen daarom NIET worden opgenomen in een vrije minor.

Wat mag NIET?

 • 30 EC uit een interdisciplinair pakket van een in 2024-2025 nog aangeboden minor: als het thema je aanspreekt, schrijf je dan in voor de betreffende thematische minor. Op die manier weet je ook zeker dat je denktankopdracht raakt aan het thema dat je interesseert.

 • Themacursus (LET-LETMI-TH..) van een nog aangeboden minor: als het thema je aanspreekt, schrijf je dan in voor de betreffende thematische minor.
  Ben je al eerder begonnen aan een thematische minor die in 2024-2025 nog wordt aangeboden en wil je overstappen naar een vrije minor, dan mag je dus niet de (evt. behaalde) themacursus inbrengen in de vrije minor.

 • Stage van 15 EC; je doet immers al een denktank van 10 EC, die je ook individueel kunt invullen.

 • Cursussen die sterk overlappen met je majoronderwijs.

Procedure

Voldoet de voorgestelde invulling van de keuzeruimte (30 EC) binnen de vrije minor aan de hierboven genoemde voorwaarden? Vul dan het formulier hiernaast in.

Past je voorstel niet helemaal binnen de hierboven beschreven kaders ("Wat mag WEL?"), maar staat hetgeen jij wilt ook niet onder "Wat mag NIET?", stuur dan een verzoek naar de examencommissie.

LET OP: Je kunt je vrije minor pas vanaf 1 juli 2024 aanvragen, dus na publicatie van de studiegidsen voor 2024-2025.

Formulier

Vanaf 1 juli 2024 vind je hier het formulier dat je kunt invullen om een vrije minor aan te vragen.