Zoek in de site...

Nederlands HBO 60

Examenprogramma: 
LET-P-GES-23 - Geschiedenis pre-master 60

Cursus naam Code 1 2 3 4 EC
Historisch Ambacht LET-GESPM100 X 5
Historici in debat LET-GESB2110 X 5
Onderzoekslaboratorium LET-GESB2101 X 5
Geschiedenis in actie: Methoden en technieken voor historisch onderzoek LET-GESB2109 X 5
Themacollege* (keuze uit de themacolleges) X X 10
Geschiedfilosofie B1 LET-GESB111 X 5
Keuzecursussen:
Tijdvakken Oudheid 1 en Oudheid 2 of
Nieuwe Tijd 1 en Nieuwe Tijd 2
LET-GESB101
LET-GESB102 of
LET-GESB105
LET-GESB106
X X 10

Keuzecursussen:
- Nederlandse Geschiedenis
Middeleeuwse Cultuur
Pioniers en scholen in de politieke geschiedschrijving
Inleiding in de cultuurgeschiedenis
Between Life and Death


LET-GESB110
LET-GESB933
LET-GESB925

LET-GESB950

LET-GESB964


X
X
X

X

X
5
Bachelorwerkstuk LET-GESB3100 X X 10
Totaal 60

Dit pre-masterprogramma is een indicatie van het programma dat voor het collegejaar 2023-2024 geldt. Pre-masterprogramma's zijn aan verandering onderhevig.

Deze premaster (60 EC) is een voltijd studieprogramma van 1 jaar. Wil je een aangepaste studieplanning volgen? Neem dan ruim van tevoren contact op met de studieadviseur om dit te bespreken.

*Themacolleges semester 2:

LET-GESB2220 Thematic Seminar Slavery and Society in the Roman World
LET-GESB2221 Themacollege Daar zit muziek in. Muziek, emoties en sociale relaties in de negentiende en twintigste eeuw
LET-GESB2222 Themacollege Het persoonlijke werd politiek: Oral history en geschiedenis van sociale bewegingen in Nederland 1960-1980
LET-GESB2224 Themacollege Alledaagse criminaliteit, 1600-1950
LET-GESB2202-CEH Thematic Seminar Demonic power, possession, witchcraft and exorcism in late medieval and renaissance demonology
LET-GESB2205-CEH Thematic Seminar Everyday Colonialism? Life stories from 18th-century Sri Lanka

*Themacolleges semester 1:

LET-GESB3215 Themacollege Levensverhalen en levenslopen: een biografische benadering van de Nederlandse geschiedenis, 1800-heden
LET-GESB3216 Themacollege Breaking News! Nieuws en nieuwsverspreiding in vroegmoderne kranten en pamflette
LET-GESB3217 Themacollege Het framen van de werkelijkheid. Revoluties in taal
LET-GESB3218 Themacollege De stiltes van het verleden. Historische keuzes in het bronmateriaal
LET-GESB3202-CEH Thematic Seminar Cities in motion: infrastructures and experiences of urban mobility (Europe, 1800-1970)
LET-GESB3204-CEH Thematic Seminar The Making of Constantinople and Rome, 313-1054 AD