Zoek in de site...

Nederlands als Tweede Taal: Docent en Expert

Examenprogramma:
LET-P-TW-NT2-23 - Taalwetenschappen pre-master NT2 Docent en expert 60

Programma voor studenten met een HBO vooropleiding

Cursus naam Code 1 2 3 4 EC
Fonetiek LET-TWB129 X X 5
Psycholinguistiek LET-NTCB221 X X 5
Eerstetaalverwerving LET-NTCB139 X X
Sociolinguistiek LET-TWB137 X X
Semantiek LET-TWB116 X X 5
Van woord tot zin LET-TWB133
Tweedetaalverwerving LET-TWB138 X X 5
Het leren en onderwijzen van Nederlands als tweede taal LET-TWB228 X X 5
Fonologie of
Van klank tot woord
LET-NTCB224 of LET-ETCENB213 X
X
X
X


5
Voor de resterende 5ec keuze maken uit:
- Onderzoeksontwerp en Beschrijvende statistiek – sterk aanbevolen
- Taalkundige Databestanden


LET-TWB126


LET-TWB121


X


XX


X

5

Bachelorwerkstuk LET-TWB300A X X 10
Totaal 60

Dit pre-masterprogramma is een indicatie van het programma dat voor het collegejaar 2023-2024 geldt. Pre-masterprogramma's zijn aan verandering onderhevig.

Deze premaster (60 EC) is een voltijd studieprogramma van 1 jaar. Wil je een aangepaste studieplanning volgen? Neem dan ruim van tevoren contact op met de studieadviseur om dit te bespreken.