Zoek in de site...

Taalwetenschappen pre-master Language Variation and Multilingualism

Examenprogramma:
LET-P-TW-LMV-23 - Taalwetenschappen pre-master LVM 60

Verplichte cursussen
Code 1 2 3 4 EC
Fonetiek LET-TWB129 X X 5
Inleiding Psycholinguistiek LET-NTCB221 X X 5
Moedertaalverwerving LET-NTCB139 X X 5
Semantiek LET-TWB116 X X 5
Van woord tot zin LET-TWB133T
Van klank tot woord of
Fonologie
LET-ETCENB213
LET-NTCB224
X
X
X
X
5
Voor de resterende 20 punten, keuze maken uit:
- Pragmatiek
- Onderzoeksontwerp en Beschrijvende statistiek

- Taalkundige databestanden
- Sociolinguistiek
- Gebarentaal en dovencultuur
- Neurolinguistiek
- Tweedetaalverwerving
- Het leren en onderwijzen van Nederlands als tweede taal
- GeletterdheidLET-TWB320
LET-TWB126

LET-TWB121

LET-TWB137
LET-TWB254
LET-TWB251
LET-TWB138
LET-TWB228

LET-TWB248X
X

X
X
X


X
X

X
X
X

X
X
X

X


X
X

X

20

5
5

5
5
5
5
5
5

5

Bachelorwerkstuk (verplicht)

LET-TWB300A

X X

10

Totaal 60

Dit pre-masterprogramma is een indicatie van het programma dat voor het collegejaar 2023-2024 geldt. Pre-masterprogramma's zijn aan verandering onderhevig.

Voor verplichte vakken wordt de roostermakers gevraagd deze niet op hetzelfde moment te roosteren. Bij keuzevakken bestaat de kans dat deze op een zelfde moment als een ander keuzevak of een verplicht vak vallen.

Deze premaster (60 EC) is een voltijd studieprogramma van 1 jaar. Wil je een aangepaste studieplanning volgen? Neem dan ruim van tevoren contact op met de studieadviseur om dit te bespreken.