Zoek in de site...

Algemene informatie

De bacheloropleiding Bedrijfskunde aan de Radboud Universiteit is een driejarige, voltijdse dagopleiding. Daarna wordt er een masteropleiding Business Administration aangeboden. De masteropleiding kent acht Engelstalige specialisaties. Ook wordt er een tweejarige masteropleiding Business Administration aangeboden in samenwerking met de University of Bergen, de New University of Lisbon en de University of Palermo. Voor studenten die het masterprogramma willen volgen, maar deficiënties in hun vooropleiding hebben, bestaat er een pre-masterprogramma. De bacheloropleiding Bedrijfskunde respectievelijk de masteropleiding Business Administration bieden geen deeltijdopleiding aan. De bacheloropleiding Bedrijfskunde kun je volgen in een volledig Engelstalige specialisatie of in een Nederlandstalige specialisatie. In de Nederlandse specialisatie zijn er ook cursussen in het Engels, maar daar kun je papers en tentamens in het Nederlands schrijven. Soms zijn er ook aparte werkgroepen voor Nederlandstaligen. Hoorcolleges en plenaire presentaties zijn dan in elk geval wel in het Engels.

Recht en Management
Studenten die rechten én bedrijfskunde interessant vinden, kunnen kiezen voor het studieprogramma Recht en Management. Je combineert de Nederlandstalige bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Nederlands recht) met de Engelstalige masteropleiding: Business administration.

Gedurende de bachelor Bedrijfskunde leer je te kijken naar alle aspecten van organisaties. Bedrijven, non-profitorganisaties en overheidsinstellingen hebben vaak te maken met allerlei veranderingen binnen en buiten de eigen organisatie. Technologische ontwikkelingen zorgen voor nieuwe productiemethoden. Veranderende maatschappelijke omstandigheden leiden tot ‘het nieuwe werken' en tot meer inspraak van werknemers. Deze ontwikkelingen maken organisaties en hun omgeving complex en dynamisch. Daarom is het voor het bedrijfsmanagement steeds belangrijker om over medewerkers te beschikken die de gehele situatie goed kunnen overzien. Met een bachelor Bedrijfskunde op zak ben je in staat om de samenhang in bedrijfsproblemen te doorzien en op basis hiervan adequate oplossingen te bedenken.

Studeren in het buitenland
De faculteit der Managementwetenschappen vindt het belangrijk dat studenten een deel van hun studie aan een buitenlandse universiteit volgen. Het verrijkt de opleiding met kennis en vaardigheden die nodig zijn om te functioneren in een internationaal georiënteerde en multiculturele samenleving, een mondiale economie en arbeidsmarkt. De Faculteit der Managementwetenschappen heeft meer dan honderdtachtig Erasmus contracten en meer dan vijftig bilaterale overeenkomsten met universiteiten buiten Europa. Voor meer informatie kijk je op de website van het International Mobility Office.

Career Service
Of je nu eerstejaars of masterstudent bent, Career Service helpt jou grip te krijgen op wat je nu al kunt doen om goed voorbereid de arbeidsmarkt te betreden.

Honoursprogramma Managementwetenschappen
De Faculteit der Managementwetenschappen biedt getalenteerde en ambitieuze studenten de kans om naast hun reguliere opleiding een extra en uitdagend programma te volgen. Dit studieprogramma is toegesneden op de individuele, talentvolle student, die hiermee de kans krijgt om zich tijdens het tweede en derde jaar van de bacheloropleiding via extracurriculaire activiteiten verder te verdiepen in het wetenschapsgebied van zijn of haar keuze.