Zoek in de site...

Bachelorprogramma op hoofdlijnen

Gedurende de bachelor Bedrijfskunde leer je te kijken naar alle aspecten van organisaties. Bedrijven, non-profitorganisaties en overheidsinstellingen hebben vaak te maken met allerlei veranderingen binnen en buiten de eigen organisatie. Technologische ontwikkelingen zorgen voor nieuwe productiemethoden. Veranderende maatschappelijke omstandigheden leiden tot ‘het nieuwe werken' en tot meer inspraak van werknemers. Deze ontwikkelingen maken organisaties en hun omgeving complex en dynamisch. Daarom is het voor het bedrijfsmanagement steeds belangrijker om over medewerkers te beschikken die de gehele situatie goed kunnen overzien. Met een bachelor Bedrijfskunde op zak ben je in staat om de samenhang in bedrijfsproblemen te doorzien en op basis hiervan adequate oplossingen te bedenken.

Het eerste jaar van de bachelor Bedrijfskunde is een inleiding op het vakgebied. In de jaren daarna verdiep je je steeds verder. Je volgt het programma van het eerste jaar in het Nederlands of in het Engels. Vanuit het Engelstalige eerste jaar kun je door naar de specialisatie International Business Administration (IBA) als je aan de criteria voldoet, anders kun je doorgaan in de Engelstalige specialisaties, Business Administration of Business Economics of overstappen op de Nederlandstalige specialisatie Bedrijfskunde. Halverwege het 2e jaar kies je voor één van de drie specialisaties, BedrijfskundeBusiness Administration of Business Economics. Welke specialisatie je ook kiest, na het voltooien ervan krijg je een bachelordiploma Bedrijfskunde. In het derde jaar krijg je meer ruimte voor eigen invulling door middel van keuzevakken en het schrijven van je bachelorthesis. Tijdens de bachelor zijn er ook mogelijkheden om naar het buitenland te gaan en stage te lopen. Door binnen je bachelor bepaalde vakken te kiezen, krijg je naar de master toe meer doorstroommogelijkheden. Begin dus op tijd na te denken over je master. Omdat Bedrijfskunde zoals gezegd met specialisaties werkt kan het zijn dat er voor sommige masterspecialisaties aanvullende eisen worden gesteld. Heb je bijvoorbeeld in de bachelor de specialisatie Business Economics gedaan, maar wil je als master Marketing gaan doen, dan zul je een aantal vakken uit de bedrijfskundespecialisatie extra moeten doen.

Keuzeruimte
Er is 24 EC aan keuzeruimte opgenomen in het bachelorcurriculum. Een keuzevak kan bijna elk vak zijn dat aan onze faculteit of elders in binnen- of buitenland wordt aangeboden. Door te kiezen voor een samenhangend geheel van keuzevakken (een zogeheten minor) kun je een extra dimensie geven aan je studie. Voor meer informatie over het samenstellen van een gedegen keuzepakket, kun je een afspraak maken bij de studieadviseur van je opleiding.

Binnen de faculteit mogen in principe alle cursorische vakken van andere bacheloropleidingen gekozen worden. Methodologievakken, projecten en de cursus Academische vaardigheden mogen echter niet altijd als keuzevak worden gekozen. Niet elke cursus is even geschikt om te kiezen als keuzevak. Let bij het maken van je keuze met name op het kopje 'voorkennis' bij de cursusbeschrijvingen. Keuzevakken in de master zijn alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot de betreffende master. Wil je meer informatie over de geschiktheid van vakken of over de volgorde waarin je de vakken het beste kunt kiezen, neem dan contact op met de studieadviseur of raadpleeg de facultaire minorgids.

Wil je vakken buiten de faculteit volgen, dan kan je de digitale studiegidsen van de andere opleidingen binnen de Radboud Universiteit inzien. Bij twijfels over de geschiktheid van een vak kun je contact opnemen met de studieadviseur van de betreffende opleiding. Voor vakken in het buitenland kun je contact opnemen met het International Mobility Office.

Contacturen
Wij gaan ervan uit dat je gedurende vrijwel je hele bacheloropleiding ongeveer vijftien contacturen per onderwijsweek hebt gedurende 7 onderwijsweken in een blok of 14 onderwijsweken in een semester. We verwachten dat je naast de contacturen per week 25 uur besteedt aan zelfstudie. De contacturen per onderwijsweek zijn verdeeld in uren hoorcollege, uren werkcollege en overige uren (practica, feedback, inloopspreekuur, responsiecollege, excursie etc.).