Zoek in de site...

Doelstelling en vervolgopleidingen

Doelen en eindtermen
Aan het einde van de bacheloropleiding Bedrijfskunde is de student in staat om:

  • Theorie: de belangrijkste begrippen, theorieën en concepten op het terrein van de sociale en integrale bedrijfskunde (op het vlak van organisatie, strategie, financiën , marketing en management):
    • toe te lichten en te relateren aan actuele ontwikkelingen en debatten;
    • kritisch te beoordelen door uitspraken te doen over wetenschappelijke/praktische toepasbaarheid en implicaties.
  • Onderzoek: de belangrijkste concepten en technieken op het terrein van de sociaal-wetenschappelijke onderzoeksmethodologie en interventiemethodologie te gebruiken bij het kritisch beoordelen van empirisch onderzoek en het uitvoeren van (onderdelen van) bedrijfskundig onderzoek.
  • Toepassing: een onderzoek naar een bedrijfskundig praktijkprobleem op te zetten, uit te voeren en te vertalen naar een ontwerp en advies voor gerichte interventie zodat problemen in organisaties adequaat worden gediagnosticeerd en effectieve oplossingen worden gegenereerd.
  • Communicatie: adequaat te communiceren en rapporteren over onderzoek en interventies, door systematisch te werken bij het verzamelen en verwerken van informatie en het schriftelijk en mondeling rapporteren daarover aan zowel specialisten als niet-specialisten.
  • Zelfreflectie: een oordeel te geven over de eigen verworven competenties (kennis en vaardigheden).

Na de bachelor Bedrijfskunde
Als vervolg op de bachelor wordt een eenjarige masteropleiding Business Administration aangeboden. De master Business Administration beslaat een voltijds, intensief programma van één jaar. De eerste maanden bestudeer je grondig theorie en methoden. Daarna bereid je een afstudeerproject voor. Je werkt nauw samen met medestudenten en hebt veel gelegenheid om te discussiëren met je begeleiders. Het onderwijs is geheel in het Engels.

Je hebt de keuze uit acht masterspecialisaties: