Zoek in de site...

Derde jaar (B3)

Het derde jaar: ontwikkeling van de specialisatie en vrije ruimte in het programma

In het derde jaar ligt de focus op verdere ontwikkeling, integratie en toepassing van kennis en vaardigheden in de cursussen van de gekozen specialisatie (Bedrijfskunde, Business Administration, Business Economics and International Business Administration). De student kan gedeeltelijk zelf inhoud geven aan het programma door het gebruik van keuzevakken en het onderwerp van de Bachelor’s thesis.

Binnen de faculteit mogen in principe alle cursorische vakken van andere bacheloropleidingen gekozen worden. Methodologievakken, projecten en de cursus Academische vaardigheden mogen echter niet altijd als keuzevak worden gekozen. Niet elke cursus is even geschikt om te kiezen als keuzevak. Let bij het maken van je keuze met name op het kopje 'voorkennis' bij de cursusbeschrijvingen. Keuzevakken in de master zijn alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot de betreffende master. Wil je meer informatie over de geschiktheid van vakken of over de volgorde waarin je de vakken het beste kunt kiezen, neem dan contact op met de studieadviseur of raadpleeg de facultaire minorgids.

Wil je vakken buiten de faculteit volgen, dan kan je de digitale studiegidsen van de andere opleidingen binnen de Radboud Universiteit inzien. Bij twijfels over de geschiktheid van een vak kun je contact opnemen met de studieadviseur van de betreffende opleiding. Je kunt ook naar leuke vakken in het buitenland zoeken of een stage lopen ter opvulling van de vrije ruimte. Voor vakken in het buitenland kun je contact opnemen met het International Mobility Office.

Bachelorthesis
In het laatste gedeelte van het derde jaar ga je een eigen onderzoek doen, de Bachelor’s thesis. In de thesis toon je jouw vaardigheden en kun je eigen interesses tot uitdrukking brengen. Onder supervisie van een individuele begeleider (die onderzoek doet of deed in jouw interessegebied) formuleer je een wetenschappelijk probleem en dat ga je vervolgens zelfstandig onderzoeken. Bachelortheses die geschreven kunnen worden binnen deze opleiding gaan bijvoorbeeld over flexibiliteit op de werkvloer of over de vraag hoe je met merken klantrelaties op kunt bouwen. De bachelorthesis kun je alvast vormgeven rondom het bedrijfskundige thema waarover je een master wilt gaan volgen. Het laatst genoemde voorbeeld sluit bijvoorbeeld goed aan bij een masterspecialisatie Marketing.