Zoek in de site...

Algemene informatie

De bacheloropleiding Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit is een driejarige, voltijdse dagopleiding. Daarna volgt een masteropleiding Bestuurskunde. De masteropleiding kent drie Nederlandstalige specialisaties en één Engelstalige. Voor studenten die het masterprogramma willen volgen, maar deficiënties in hun vooropleiding hebben, bestaat er een pre-masterprogramma. We bieden geen deeltijdopleiding aan. De voertaal van de bacheloropleiding Bestuurskunde is grotendeels Nederlands, met enkele vakken in het Engels.

Eerste jaar: Basiskennis en vaardigheden voor het beantwoorden van bestuurskundige vragen; het eerste deel van de beleidscyclus

Het eerste jaar (B1) biedt een introductie op de Bestuurskunde als wetenschap en bestuurskundige vragen uit de praktijk, met een sterk accent op academische en wetenschappelijke vorming. In het eerste semester van dit jaar leer je het vakgebied kennen. Het jaar start met het vak Kernthema’s van de bestuurskunde en inleidende vakken over het  politiek bestuurlijk bestel: Politiek en bestuur en Binnenlands bestuur. In het tweede semester staat het eerste deel van de beleidscyclus centraal, namelijk de totstandkoming van beleid met de vakken Agenda- en besluitvorming in beleid, Recht en bestuur en Beleidsintegratie en simulatie. In Onderzoeks- en interventiemethodologie A en B oefen je met het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Het vak Academische vaardigheden (AV) bestaat uit intensieve vakinhoudelijke begeleiding om wetenschappelijke vaardigheden te ontwikkelen. Mentoren en de studieadviseur ondersteunen je bij het ontwikkelen van  studievaardigheden en - als nodig - bij het heroverwegen van de studiekeuze.

Tweede jaar: Het tweede deel van de beleidscyclus; een verbreding
In het eerste semester van het tweede jaar (B2) staat het tweede deel van de beleidscyclus centraal, namelijk de uitvoering van beleid. Je volgt onder andere vakken over implementatie en evaluatie van beleid, economische interventies en de rol van de burger in het openbaar bestuur: Implementatie en evaluatie van beleid, Economie en bestuur en Burger en bestuur. In het tweede semester verbreden studenten hun blik door het openbaar bestuur vanuit een internationaal perspectief te bekijken in de vakken European governance en Comparative public administration. Daarnaast kiezen studenten twee vakken uit een set van vier vakken. Deze vakken sorteren voor op de masteropleidingen van Bestuurskunde. Zo kunnen studenten zich al oriënteren op wat zij interessant vinden om na de bacheloropleiding te doen. Op het terrein van onderzoek wordt verdieping geboden in de vakken Methoden van bestuurskundig onderzoek I en II.

Derde jaar: vrije keuzeruimte en verdieping
Het doel van het derde jaar (B3) is verdere verbreding en verdieping van het blikveld van aanstaande bestuurskundigen. Het jaar start met een semester vrije keuzeruimte. In die keuzeruimte kunnen studenten keuzevakken of een minor volgen, maar ook in het buitenland studeren of stage lopen om praktijkervaring op te doen. In het tweede semester schrijven studenten hun Bachelorthesis. Daarnaast volgen zij een methodevak Hackaton en twee verdiepende vakken Good governance en Governance in the digital age. Studenten die door de curriculumwijziging eerder nog geen Comparative public administration hebben gevolgd kunnen in plaats van Good governance ook dat vak volgen.

Studeren in het buitenland
De faculteit der Managementwetenschappen vindt het belangrijk dat studenten een deel van hun studie aan een buitenlandse universiteit volgen. Het verrijkt de opleiding met kennis en vaardigheden die nodig zijn om te functioneren in een internationaal georiënteerde en multiculturele samenleving, een mondiale economie en arbeidsmarkt. De Faculteit der Managementwetenschappen heeft meer dan honderdtachtig Erasmus contracten en meer dan vijftig bilaterale overeenkomsten met universiteiten buiten Europa. Voor meer informatie kijk je op de website van het International Mobility Office.

Career Service
Of je nu eerstejaars of masterstudent bent, Career Service helpt jou grip te krijgen op wat je nu al kunt doen om goed voorbereid de arbeidsmarkt te betreden.

Honoursprogramma Managementwetenschappen
De Faculteit der Managementwetenschappen biedt getalenteerde en ambitieuze studenten de kans om naast hun reguliere opleiding een extra en uitdagend programma te volgen. Dit studieprogramma is toegesneden op de individuele, talentvolle student, die hiermee de kans krijgt om zich tijdens het tweede en derde jaar van de bacheloropleiding via extracurriculaire activiteiten verder te verdiepen in het wetenschapsgebied van zijn of haar keuze.