Zoek in de site...

Derde jaar (B3)

Het derde jaar van de bacheloropleiding staat in het teken van blikverruiming en verdieping. Studenten krijgen de mogelijkheid om hun interesses te volgen in de vrije keuzeruimte en bij het schrijven van hun bachelorthesis. Daarnaast bieden we in het tweede semester enkele verdiepende vakken aan.

Ruimte voor eigen invulling
In het eerste semester krijg je ruimte om je eigen interesses te volgen. Je kunt deze ruimte benutten door aan een buitenlandse universiteit vakken te volgen. Je kunt ook stage lopen om praktijkervaring op te doen of voor een minor kiezen. Als student bestuurskunde kun je onder meer kiezen voor een minor Politicologie, Internationale Betrekkingen, Bedrijfskunde, Recht, Sociologie, Communicatiewetenschap, Geschiedenis en Amerikanistiek.

Daarnaast kun je keuzevakken volgen. Dit kan zowel binnen als buiten de faculteit. Binnen de faculteit mogen in principe alle cursorische vakken van andere bacheloropleidingen gekozen worden. Echter, niet elke cursus is even geschikt om te kiezen als keuzevak. Let bij het maken van je keuze met name op het kopje 'voorkennis' bij de cursusbeschrijvingen. Keuzevakken in de master zijn alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot de betreffende master. In de facultaire minorgids vind je meer informatie over alle minoren die vanuit de faculteit worden aangeboden. Wil je meer informatie over de geschiktheid van vakken of over de volgorde waarin je de vakken het beste kunt kiezen, neem dan contact op met de studieadviseur van de desbetreffende opleiding.

Wil je vakken buiten de faculteit volgen, dan kan je de digitale studiegidsen van de andere opleidingen binnen de Radboud Universiteit inzien. Bij twijfels over de geschiktheid van een vak kun je contact opnemen met de studieadviseur van de betreffende opleiding. Voor vakken in het buitenland kun je contact opnemen met het International Mobility Office.

Verdieping
In het tweede semester volg je drie verdiepende vakken. In Good governance word je uitgedaagd om in verdiepende en vergelijkende zin te reflecteren op ‘goed bestuur’. NB. Studenten die door de curriculumwijziging eerder nog niet Comparative public administration hebben gevolgd kunnen in plaats van Good governance ook dit vak volgen. Daarnaast  volg je Governance in the digital age. Dit vak gaat in op de gevolgen van digitalisering voor het openbaar bestuur. Het derde vak in dit semester is de Hackaton waarin je onder tijdsdruk een bijdrage levert aan de oplossing van een maatschappelijk probleem. Je maakt hierbij gebruik van inhoudelijke en methodologische, statistische kennis die je hebt opgedaan tijdens je bacheloropleiding. Naast deze vakken schrijf je een Bachelorthesis. Je krijgt daarbij begeleiding van één van de docenten die dit studieonderdeel begeleiden.

En daarna?

Na de bachelor vervolgen de meeste studenten hun studie met een masteropleiding. Met een master kun je je specialiseren in een bepaalde richting. Een afgeronde bachelor Bestuurskunde geeft je zonder extra eisen toegang tot de masteropleiding Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit.