Zoek in de site...

Derde jaar (B3)

Let op: Dit is het programma van het derde jaar (oude stijl) voor studenten die in 2020-2021 of eerder zijn begonnen.

Het derde jaar van de bacheloropleiding staat in het teken van blikverruiming: we gaan buiten de grenzen van de bestuurskunde en Nederland, maar ook is er ruimte voor persoonlijke verbreding. Studenten krijgen de mogelijkheid om hun interesses te volgen in de keuzevakruimte en bij het schrijven van hun bachelorthesis.

Het jaar start met Implementatie en evaluatie van beleid. Hierin krijg je zicht op de doorwerking van beleid in de praktijk en methoden om beleid te evalueren. Daarnaast is er vrije keuzeruimte, die eventueel kan worden ingevuld met het keuzevak Government in the digital age. Dit keuzevak gaat in op de gevolgen van digitalisering voor het openbaar bestuur. In het tweede blok schrijven studenten hun Bachelorthesis. Binnen een aantal kernthema’s van de bestuurskunde bedenk je zelf een onderwerp voor een wetenschappelijk onderzoek en voer je dit uit. Je krijgt daarbij begeleiding van één van de docenten die dit studieonderdeel begeleiden.

In het tweede halfjaar kijken we vanuit een breder perspectief en vooral vanuit een internationaal perspectief naar de bestuurskunde. De internationale blik komt sterk naar voren in de vakken European Governance en Comparative Public Administration. In deze vakken staat het internationale openbaar bestuur centraal. In European Governance krijg je zicht op de onderlinge afhankelijkheid van de Europese Unie (EU) en de lidstaat Nederland. Je leert hoe de EU is ingericht en hoe ze functioneert. In Comparative Public Administration wordt sterk vanuit een vergelijkend perspectief aandacht geschonken aan de vormgeving van het openbaar bestuur ook buiten Europa. 

Ruimte voor eigen invulling
Zowel in het eerste als tweede semester krijg je ruimte om je eigen interesses te volgen. Er is een grote vrije ruimte waarin je je eigen vakken kunt kiezen. Veel studenten benutten de mogelijkheid om aan een buitenlandse universiteit vakken te volgen. Je kunt ook stage lopen om praktijkervaring op te doen of voor een minor kiezen. Als student bestuurskunde kun je onder meer kiezen voor een minor Politicologie, Internationale Betrekkingen, Bedrijfskunde, Recht, Sociologie, Communicatiewetenschap, Geschiedenis en Amerikanistiek.

Binnen de faculteit mogen in principe alle cursorische vakken van andere bacheloropleidingen gekozen worden. Echter, niet elke cursus is even geschikt om te kiezen als keuzevak. Let bij het maken van je keuze met name op het kopje 'voorkennis' bij de cursusbeschrijvingen. Keuzevakken in de master zijn alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot de betreffende master. In de facultaire minorgids vind je meer informatie over alle minoren die vanuit de faculteit worden aangeboden. Wil je meer informatie over de geschiktheid van vakken of over de volgorde waarin je de vakken het beste kunt kiezen, neem dan contact op met de studieadviseur van de desbetreffende opleiding.

Wil je vakken buiten de faculteit volgen, dan kan je de digitale studiegidsen van de andere opleidingen binnen de Radboud Universiteit inzien. Bij twijfels over de geschiktheid van een vak kun je contact opnemen met de studieadviseur van de betreffende opleiding. Voor vakken in het buitenland kun je contact opnemen met het International Mobility Office.

En daarna?
Na de bachelor vervolgen de meeste studenten hun studie met een masteropleiding. Met een master kun je je specialiseren in een bepaalde richting. Een afgeronde bachelor Bestuurskunde geeft je zonder extra eisen toegang tot de masteropleiding Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit.