Zoek in de site...

Eerste jaar (B1)

Het eerste jaar dient als een kennismaking met Bestuurskunde als praktisch georiënteerde wetenschap. Dat stelt de opleiding en jou in staat om te beoordelen of je een juiste studiekeuze hebt gemaakt wat betreft niveau en inhoudelijke motivatie. Het eerste semester is zo geprogrammeerd, dat je na een half jaar al een goed idee hebt van wat de studie inhoudt. Een eventuele verandering van studiekeuze is op dat moment nog mogelijk. Aan het einde van het eerste jaar krijg je een definitief studieadvies (Bindend studieadvies, BSA).

Dit jaar staat in het teken van het opdoen van fundamentele kennis en vaardigheden voor het beantwoorden van bestuurskundige vragen. Het eerste jaar legt het fundament voor de opleiding en start met een inleidend vak: Kernthema’s van de bestuurskunde. Ook het vak Academische vaardigheden is te zien als een basisvak dat zorgt voor een fundament dat je nodig hebt in de rest van je studie. In dit vak maak je je vaardigheden eigen die nodig zijn om in een academische setting te functioneren en die je helpen bij het zoeken, bestuderen en schrijven van wetenschappelijke documenten.

In het eerste semester doe je verdere basiskennis op over  het politiek bestuurlijk bestel. In het vak Binnenlands bestuur leer je meer over ons landsbestuur en de inrichting van het bestuurlijk stelsel. In het vak Politiek en bestuur gaat het om centrale begrippen die we gebruiken als we over een politiek bestuurlijk bestel praten en over de waarden die daarmee verbonden zijn. In het tweede semester staat het eerste deel van de beleidscyclus centraal, de totstandkoming van beleid, in de vakken Agenda- en besluitvorming in beleid en Beleidsintegratie en simulatie. In Agenda- en besluitvorming in beleid worden vragen gesteld als: hoe komen maatschappelijke problemen op de publieke agenda en hoe kies je bij een bepaald doel de juiste middelen? In Onderzoeks- en interventiemethodologie A en B wordt geoefend met het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast krijg je een inleiding in het recht in het vak Recht en bestuur en in de Filosofie van de managementwetenschappen: een onmisbaar onderdeel in elke wetenschappelijke opleiding binnen onze faculteit.