Zoek in de site...

Bindend studieadvies

Bindend Studieadvies
Het Bindend Studieadvies (BSA) houdt in dat elke student die voor het eerst staat ingeschreven voor het eerste jaar van een voltijdse bacheloropleiding, de studie niet mag voortzetten als hij/zij aan het eind van het eerste jaar niet heeft voldaan aan de norm voor het BSA. De BSA-norm van de Faculteit der Managementwetenschappen is 42 EC.