Zoek in de site...

Algemene informatie

De bacheloropleiding Economie en bedrijfseconomie in Nijmegen is een driejarige, voltijdse dagopleiding. We bieden geen deeltijdopleiding aan. Wel wordt een aantal verkorte doorstroomprogramma's aangeboden voor HBO- en WO-instromers. De opleiding biedt in de bachelor een Nederlandstalige én een Engelstalige programma aan. Daarnaast worden er aansluitend op het gezamenlijke Nederlandstalige programma (1 jaar) drie 2-jarige Engelstalige specialisaties aangeboden: Business Economics, Financial Economics en International Economics & Policy. Aansluitend op het Engelstalige gezamenlijke programma (1 jaar) kan ook, naast de hiervoor genoemde specialisaties, gekozen worden voor de specialisaties: International Economics & Business (2 jaar) en International Bachelor in Economics and Management. Deze laatste specialisatie is een 3,5-jarig ‘double degree’ programma in samenwerking met de University of Victoria in Canada.

Studeren in het buitenland
De faculteit der Managementwetenschappen vindt het belangrijk dat studenten een deel van hun studie aan een buitenlandse universiteit volgen. Het verrijkt de opleiding met kennis en vaardigheden die nodig zijn om te functioneren in een internationaal georiënteerde en multiculturele samenleving, een mondiale economie en arbeidsmarkt'. De Faculteit der Managementwetenschappen heeft meer dan honderdtachtig Erasmus contracten en meer dan vijftig bilaterale overeenkomsten met universiteiten buiten Europa. Voor meer informatie kijk je op de website van het International Mobility Office.

Career Service
Of je nu eerstejaars of masterstudent bent, Career Service helpt jou grip te krijgen op wat je nu al kunt doen om goed voorbereid de arbeidsmarkt te betreden.

Honoursprogramma Managementwetenschappen
De Faculteit der Managementwetenschappen biedt getalenteerde en ambitieuze studenten de kans om naast hun reguliere opleiding een extra en uitdagend programma te volgen. Dit studieprogramma is toegesneden op de individuele, talentvolle student, die hiermee de kans krijgt om zich tijdens het tweede en derde jaar van de bacheloropleiding via extracurriculaire activiteiten verder te verdiepen in het wetenschapsgebied van zijn of haar keuze.