Zoek in de site...

Bachelorprogramma op hoofdlijnen

Onderwijskundig bestaat de bacheloropleiding uit twee fasen van respectievelijk één en twee jaar. De eerste fase heeft als hoofddoel: oriëntatie, selectie en verwijzing. In de tweede fase in het tweede en derde jaar van de opleiding gaat het om verbreding en verdieping van kennis en vaardigheden. Dit leerproces wordt mede gekenmerkt door specialisatie vanaf het tweede semester in het tweede studiejaar op één van de terreinen: bedrijfseconomie, financiële economie of internationale economie en beleid.
Integratie en toepassing van kennis en vaardigheden behoren tot de centrale uitgangspunten van het bachelorprogramma. Zij krijgen in de cursussen een voor het betreffende vakgebied specifieke uitwerking.

Keuzeruimte
Er is keuzeruimte opgenomen in het bachelorcurriculum. Een keuzevak kan bijna elk vak zijn dat aan onze faculteit of elders in binnen- of buitenland wordt aangeboden. Door te kiezen voor een samenhangend geheel van keuzevakken (een zogeheten minor) kun je een extra dimensie geven aan je studie. Voor meer informatie over het samenstellen van een gedegen keuzepakket, kun je een afspraak maken bij de studieadviseur van je opleiding.

Binnen de faculteit mogen in principe alle cursorische vakken van andere bacheloropleidingen gekozen worden. Methodologievakken, projecten en de cursus Academische vaardigheden mogen echter niet altijd als keuzevak worden gekozen. Niet elke cursus is even geschikt om te kiezen als keuzevak. Let bij het maken van je keuze met name op het kopje 'voorkennis' bij de cursusbeschrijvingen. Keuzevakken in de master zijn alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot de betreffende master. Wil je meer informatie over de geschiktheid van vakken of over de volgorde waarin je de vakken het beste kunt kiezen, neem dan contact op met de studieadviseur of raadpleeg de facultaire minorgids.

Wil je vakken buiten de faculteit volgen, dan kan je de digitale studiegidsen van de andere opleidingen binnen de Radboud Universiteit Nijmegen inzien. Bij twijfels over de geschiktheid van een vak kun je contact opnemen met de studieadviseur van de betreffende opleiding. Voor vakken in het buitenland kun je contact opnemen met het International Mobility Office.

Contacturen
Wij gaan ervan uit dat je gedurende vrijwel je hele bacheloropleiding ongeveer vijftien contacturen per onderwijsweek hebt gedurende 7 onderwijsweken in een blok of 14 onderwijsweken in een semester. We verwachten dat je naast de contacturen per week 25 uur besteedt aan zelfstudie. De contacturen per onderwijsweek zijn verdeeld in uren hoorcollege, uren werkcollege en overige uren (practica, feedback, inloopspreekuur, responsiecollege, excursie etc.).