Zoek in de site...

Doelstelling en vervolgopleidingen

Doelen en eindtermen
Aan het einde van de bacheloropleiding Economie en bedrijfseconomie is de student in staat om:

 • Theorie: de belangrijkste begrippen, concepten en theorieën op het gebied van de economie en de bedrijfseconomie, in het bijzonder de internationale economie en het economisch beleid, de financiële economie en de bedrijfseconomie, en:
  • te benoemen, te duiden, toe te lichten en te relateren aan actuele ontwikkelingen en debatten;
  • kritisch te beoordelen op hun grondslagen en hun analytisch en voorspellend vermogen, en te reflecteren op de relatie tussen theoretische problemen en praktische oplossingen.
 • Onderzoek: de belangrijkste concepten en technieken op het terrein van de economische en bedrijfseconomische onderzoeksmethodologie
  • te beoordelen op hun toepasbaarheid;
  • te gebruiken bij het - onder begeleiding - uitvoeren van onderzoek naar concrete economische en bedrijfseconomische problemen en theorieën.
 • Toepassing: economische en bedrijfseconomische problemen te analyseren met het oog op beoordeling en verbetering of ontwikkeling van oplossingen, waarbij expliciet gerefereerd wordt aan bestaande wetenschappelijke begrippen, concepten en theorieën.
 • Communicatie en samenwerking:
 • adequaat te communiceren over economisch en bedrijfseconomisch onderzoek door systematisch te werken bij het verzamelen en verwerken van informatie en het schriftelijk en mondeling rapporteren daarover;
 • samen te werken in taakgerichte groepen.

 • Zelfreflectie: de contouren van de eigen competenties aan te geven betreffende kennis en vaardigheden in het licht van vervolgopleidingen, en nieuwe leerdoelen en wegen te benoemen.

Na de bachelor Economie en bedrijfseconomie
Als vervolg op de bachelor biedt de Radboud Universiteit een eenjarige masteropleiding Economics aan. Je hebt de keuze uit zes masterspecialisaties: