Zoek in de site...

Studiebegeleiding en mentoraat

Studieadviseurs
Heb je vragen over het bindend studieadvies (BSA), tentamens, de OER, keuzevakken, minoren, stages, studiekeuze of andere studiegerelateerde zaken? De studieadviseur kan je hierbij helpen. Hij/zij is je eerste aanspreekpunt bij algemene vragen omtrent het onderwijs en kan je begeleiden bij je studieplanning of individuele studieproblemen.

Vooral wanneer je vanwege ziekte of andere persoonlijke omstandigheden langere tijd niet tot studeren in staat bent, is het aan te raden bij de studieadviseur aan te kloppen. Zo nodig kan hij/zij je doorverwijzen naar een andere instantie, zoals het studieloopbaancentrum, een studentenpsycholoog of studentendecaan. De studieadviseur is tevens adviserend lid van de examencommissie.

Mentoren
De studiebegeleiding in het eerste jaar wordt, naast de studieadviseurs, verzorgd door de docenten Academische Vaardigheden. De AV-docenten ondersteunen je vooral bij de ontwikkeling van een universitaire studiehouding en bijbehorende vaardigheden, inclusief studiemethodiek en -planning. Zij voeren daartoe indien wenselijk gesprekken met individuele studenten. De AV-docenten spelen ook een rol bij het studieadvies dat tweemaal in het eerste jaar wordt verstrekt. Bij een negatief of voorlopig studieadvies wordt altijd een motivatie gegeven die grotendeels gebaseerd is op het oordeel van de AV-docent. Wil je meer studiebegeleiding dan slechts op deze momenten, stap dan zelf naar de studieadviseur.