Zoek in de site...

Tweede jaar (B2)

Het tweede jaar: verbreding, verdiepingen, specialisatie en integratie
Vanaf het 2e jaar is de opleiding geheel in het Engels. In het eerste, gemeenschappelijke, semester van het tweede jaar gaat het om verbreding en verdieping van kennis en vaardigheden. Zo wordt kennis verbreed in de internationale economie, corporate finance en de rol van instituties in de economie. Daarnaast vindt verdieping plaats door inzicht in de geschiedenis van het economisch denken en aandacht voor methodologische kennis en vaardigheden. Vanaf het tweede semester vindt deze verdieping van kennis en vaardigheden plaats middels specialisatie op één van de terreinen: Business Economics, Financial Economics en International Economics and Policy.  Integratie en toepassing van kennis en vaardigheden vindt plaats in het project en cursussen van de verschillende specialisaties. Ook is er aandacht voor onderzoeksmethoden in de cursus Econometrics.