Zoek in de site...

Algemene informatie

De bacheloropleiding Geografie, Planologie en Milieu aan de Radboud Universiteit is een driejarige, voltijdse dagopleiding. Aansluitend worden er drie masteropleidingen aangeboden, Human Geography, Spatial Planning en Environment and Society Studies. Voor studenten die één van deze masterprogramma’s willen volgen, maar deficiënties in hun vooropleiding hebben, bestaan er pre-masterprogramma’s. We bieden geen deeltijdopleiding aan. De voertaal van de cursussen in de bacheloropleiding is Nederlands en Engels. Dit verschilt per cursus.

Het eerste jaar is meer verkennend en beschrijvend van aard en bevat een aantal inleidende cursussen waarin de geografie, planologie en milieu wordt geïntroduceerd en met elkaar in verband wordt gebracht. Verder oefen je met het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Je academische vaardigheden ontwikkel je onder intensieve begeleiding van mentoren en de studieadviseur ondersteunt je bij het ontwikkelen van adequaat studiegedrag en - indien nodig - bij het heroverwegen van de studiekeuze.

Aan het einde van de eerste jaar kun je kiezen tussen drie sporen: “Globalisering”, “Verstedelijking” en “Verduurzaming”. Het globaliseringsspoor stelt zich als belangrijke vraag, hoe we omgaan met stromen van mensen, goederen en informatie, zowel lokaal als mondiaal. Het verstedelijkingsspoor probeert een antwoord te geven op de vraag of en hoe steden zowel het probleem als de oplossing voor maatschappelijke vraagstukken kunnen zijn. Centraal in het verduurzamingsspoor staat de vraag hoe we de overgang kunnen maken naar een duurzamere samenleving met name in het kader van klimaatverandering.

Het tweede en derde jaar ga je minder verkennen en beschrijven en meer op zoek naar verklaringen en toepassingen. Naast gemeenschappelijke, wetenschapstheoretische en methodische cursussen krijg je dan een aantal cursussen die specifieker ingaan op de drie thematische sporen.

In de tweede helft van het derde jaar ligt de nadruk op het toepassen van alles wat je hebt geleerd in de praktijk en je verdere inhoudelijk profilering. Je laat zien dat je de eerder opgedane kennis en vaardigheden zelfstandig kunt toepassen door het schrijven van een bachelor thesis. In het derde jaar zijn er verder ook mogelijkheden om naar het buitenland te gaan, een minor te volgen of een stage te lopen. Verder kun je binnen of direct na je bachelor een lesbevoegdheid halen.

Studeren in het buitenland
De faculteit der Managementwetenschappen vindt het belangrijk dat studenten een deel van hun studie aan een buitenlandse universiteit volgen. Het verrijkt de opleiding met kennis en vaardigheden die nodig zijn om te functioneren in een internationaal georiënteerde en multiculturele samenleving, een mondiale economie en arbeidsmarkt. De Faculteit der Managementwetenschappen heeft meer dan honderdtachtig Erasmus contracten en meer dan vijftig bilaterale overeenkomsten met universiteiten buiten Europa. Voor meer informatie kijk je op de website van het International Mobility Office.

Career Service
Of je nu eerstejaars of masterstudent bent, Career Service helpt jou grip te krijgen op wat je nu al kunt doen om goed voorbereid de arbeidsmarkt te betreden.

Honoursprogramma Managementwetenschappen
De Faculteit der Managementwetenschappen biedt getalenteerde en ambitieuze studenten de kans om naast hun reguliere opleiding een extra en uitdagend programma te volgen. Dit studieprogramma is toegesneden op de individuele, talentvolle student, die hiermee de kans krijgt om zich tijdens het tweede en derde jaar van de bacheloropleiding via extracurriculaire activiteiten verder te verdiepen in het wetenschapsgebied van zijn of haar keuze.